Черлінка Любов Василівна

Наукові публікації


                                                                                    

  1. Черлинка Л.В. Использование обобщенных показателей в оценке хорологической вариабельности плодородия почв // Материалы Международной научной конференции "Роль сельского хозяйства в обеспечении экосистемных и социальных услуг" 24-25 ноября 2014 г. в Государственном университете им. Алеку Руссо, мун. Бэлць, Республика Молдова. – Băļti: Presa universitară băļteană, 2014. – P. 285-288.
  2. Черлінка В.Р. Агроекологічні аспекти використання цифрових моделей рельєфу / В.Р.Черлінка, Л.В.Черлінка // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник (Спец. випуск до IX з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків). – Кн. 2. Грунтознавство і меліорація грунтів. – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2014. –  C. 99-100.
  3. Cherlіnka, V.R., Dmytruk, Y.M., Sobko, V.І., Gunchak, M.V., Balan, T. І. & Cherlіnka, L.V. (2021). Challenges and opportunities of modelling carbon dioxide sequestration potential in Ukrainian soils. AgroChemistry and Soil Science. 92, 62-70. http://agrochemsoilsci.org/NNN.html#92 
  4. Зароченцева О., Жук А., Черлінка Л. Бджоловідвідування окремих гібридів соняшника в умовах Передкарпаття // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю (20 серпня 2021 року) «Сучасне бджільництво: проблеми, досвід, нові технології». Ред. Постоєнко В., Литвиненко О., Адамчу Л., Акименко Л. Київ: ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», 2021. С. 10-12.
  5. Черлінка В.Р., Дмитрук Ю.М., Черлінка Л.В., Балан Т.І. Секвестрація діоксиду карбону ґрунтами: відновлення їх родючості та фактор боротьби із глобальним потеплінням // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої всесвітньому дню ґрунту «Ґрунти України: трансформація і відновлення родючості». 7 грудня 2021 р. Київ: Національний університет біоресурсів і природокористування України. Видавництво НУБІП України. 2021. – С. 32-33.

Навчальні матеріали