Ковальський Анатолій Йосипович

Наукові публікації

  1. Ковальський А. Напрями підвищення ефективності функціонування лісогосподарських  підприємств Криму / А. Ковальський // Соціально-економічні проблеми управління розвитку регіону в умовах трансформації економіки: Зб. наук. праць. Ч. 2. - Львів, 1996. – С. 215-219.
  2. Фурдичко О.І. Перспективи розвитку мисливських господарств України / О.І.Фурдичко, А.Й.Ковальський, Л.А.Іришко. - НАН України. Інститут регіональних досліджень. - Львів, 1996. – 70с.
  3. Поляков О.Ф. Ліси Криму – джерело здоров’я / О.Ф.Поляков, А.Й.Ковальський, О.Ф.Хромов // Лісовий і мисливський журнал. – 1996. - № 3. – С. 12-13.
  4. Агапонов Н.Н. Путеводитель по объектам лесной мелиорации горного Крыма / Н.Н.Агапонов, А.И.Ковальский. – Симферополь, 2004. – 142 с.
  5. Ванзар О. М. Оцінка стійкості екзотів дендрофлори зелених насаджень історичної частини м. Чернівці / О.М.Ванзар, В.В.Романюк, А.Й.Ковальський // Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 4-5 квітня 2019.). - Львів : НЛТУ України, 2019. - С.86-87.
  6. Ковальський А.Й. Лісозаготівельні технології в лісах Карпат в умовах сьогодення / А.Й.Ковальський. - Київ, НУБіП. - 2019.

Навчальні матеріали