Діденко Наталія Олександрівна

Наукові публікації

  • Доліба І.М., Діденко Н.О., Панчук І.І. Участь каталази та аскорбат-пероксидази тютюну у стресовій відповіді на дію іонів кадмію // Біологічні системи. – 2010. – Т.2, №2 – С. 16-21.
  • Діденко Н.О. Клонування кДНК ізоформи каталази CAT2 Arabidopsis thaliana з використанням двоетапної плр / Н.О. Діденко, Ю.О. Тинкевич, Р.А. Волков, І.І. Панчук // Вісник УТГіС. – 2013. – Т. 11, № 1. – С. 7-13.
  • Буздуга, І. М. Диференційна активність ізоформ каталази Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу. / Н.О. Діденко, І.М. Буздуга, Р.А. Волков, І.І. Панчук // Вісн. УТГіС. – 2014. – Т 12, № 2. – С. 147-153.
  • Диденко Н.А. Активность аскорбат и гваякол пероксидаз arabidopsis thaliana в условиях солевого стресса / Н.А. Диденко, И.Н. Буздуга, И.И. Панчук // Экологический мониторинг и биоразнообразие. – 2015. – Т. 10, № 3. – С. 14-18.
  • Діденко Н.О. Активність аскорбат та гваякол пероксидаз у нокаутного мутанта CAT2 Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу / Н.О. Діденко, І.М. Буздуга, Р.А. Волков, І.І. Панчук // Вісн. УТГіС. – 2015. – Т 13, № 1. – С. 34-38.
  • Диденко Н.А. Влияние острого солевого стресса на перекисное окисление липидов у Arabidopsis thaliana / Н.А. Диденко, И.Н. Буздуга, Р.А. Волков, И.И. Панчук // Buletin stiintific. Chişinău. – 2015.

Навчальні матеріали