Діденко Наталія Олександрівна

Наукові публікації

  • Діденко Н. О., Волков Р. А., Панчук І. І. Вплив сольового стресу на вміст проліну та поліфенольних сполук у Arabidopsis thaliana // Біологічні системи. – 2016. – Т.8, №1. – С. 35-39. http://ibhb.chnu.edu.ua/uploads/files/vb/T8_V1_2016/7_Didenko_2.pdf
  • Діденко Н.О., Буздуга І.М., Волков Р.А., Панчук І.І. Вміст поліфенольних сполук у нокаутних мутантів cat2 Arabidopsis thaliana в умовах сольового стресу // Вісник УТГіС. – 2016. – T. 14, № 2. https://cutt.ly/hgyoz2N
  • Диденко Н.А.,  Буздуга И.Н., Панчук И.И. Активность аскорбат и гваякол пероксидаз arabidopsis thaliana в условиях солевого стресса  // Экологический мониторинг и биоразнообразие. – 2015. – Т. 10, № 3. – С. 14-18.
  • Діденко Н.О.,  Буздуга І.М.,  Волков Р.А.,Панчук І.І. Активність аскорбат та гваякол пероксидаз у нокаутного мутанта CAT2 Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу // Вісн. УТГіС. – 2015. – Т 13, № 1. – С. 34-38. http://utgis.org.ua/journals/index.php/VisnykUTGiS/article/view/386
  • Диденко Н.А., Буздуга И.Н., Волков Р.А., Панчук И.И. Влияние острого солевого стресса на перекисное окисление липидов у Arabidopsis thaliana  // Buletin stiintific. Chişinău. – 2015. http://muzeu.md/images/stories/151210_mnein_bs_sn_2235.pdf
  • Буздуга І. М.,  Діденко Н.О. ,  Волков Р.А., Панчук І.І. Диференційна активність ізоформ каталази Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу.  // Вісн. УТГіС. – 2014. – Т 12, № 2. – С. 147-153. http://utgis.org.ua/journals/index.php/VisnykUTGiS/article/view/354
  • Діденко Н.О. , Тинкевич Ю.О., Волков Р.А., Панчук І.І. Клонування кДНК ізоформи каталази CAT2 Arabidopsis thaliana з використанням двоетапної ПЛР // Вісник УТГіС. – 2013. – Т. 11, № 1. – С. 7-13.
  • Доліба І.М., Діденко Н.О., Панчук І.І. Участь каталази та аскорбат-пероксидази тютюну у стресовій відповіді на дію іонів кадмію // Біологічні системи. – 2010. – Т.2, №2 – С. 16-21.

Навчальні матеріали