Шкробанець Олександр Олександрович

Наукові публікації

Шкробанець Олександр Олександрович


2021

 1. Fedoriak M., Kulmanov O., Zhuk A., Shkrobanets O., Tymchuk K., Moskalyk G., ... & Angelstam P. Stakeholders’ views on sustaining honey bee health and beekeeping: the roles of ecological and social system drivers. Landscape Ecology, 2021. 36(3), 763-783. DOI: https://doi.org/10.1007/s10980-020-01169-4
 2. Федоряк  М. М., Тимочко  Л. І.,  Шкробанець О. О., Жук  А. В., Делі О. Ф., Подобівський С. С., Миколайчук В. Г., Калиниченко О. О., Легета У. В., Зароченцева О. Д. Результати щорічного моніторингу зимових втрат бджолиних колоній в Україні: зимівля 2019–2020 рр. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія». 2021. № 25. C. 111–124. https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/17934
 3. Федоряк М., Шкробанець О., Бута М., Жук А. Міжнародний моніторинг втрат бджолиних колоній COLOSS: цілі, учасники, результати. Пасіка. 2021. № 3. С. 11–14.
 4. Федоряк М., Жук А., Шкробанець О. Результати шестирічного моніторингу зимових втрат бджолиних колоній в Україні. Сучасне бджільництво: проблеми, досвід, нові технології : зб. мат. наук.-практ. конф. з міжнарод. уч., м. Київ, 20 серпня 2021 р. Київ : ННЦ Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича. 2021. С.42–44. 

2020

 1. Mariia Fedoriak, Alina Zhuk, Oleksandr Shkrobanets, Kateryna Tymchuk, Galyna Moskalyk, Per Angelstam Ecological vs. social system drivers of sustainable beekeeping based on beekeeper’s expertise and COLOSS monitoring survey in Ukraine. 16th COLOSS eConference, 12-13 October 2020.
 2. Fedoriak, M.; Shkrobanets, O.; Angelstam, P.; Moskalyk, G.; Zhuk A. Honey bee colony losses in Ukraine overwinter 2018-2019.  Proceedings of the 2020 COLOSS Monitoring & B-RAP workshops, 4-6 February 2020, Toledo, Spain. – P. 15.
 3. Результати стандартизованого опитування бджолярів щодо втрат колоній Apis mellifera L. в Україні після зимівлі 2018–2019 рр. / М. М. Федоряк,  Л. І. Тимочко, О. О. Шкробанець, А. В. Жук, О. Ф. Делі, С. С. Подобівський, В. Г. Миколайчук,  О. О. Калиниченко, У. В. Легета, О. Д. Зароченцева. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна серія «Екологія». 2020. вип. 23. С.124–138. DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4259-2020-23-11
 4. Шкробанець О. О., Спасова М. Л., Жук А. В. Втрати колоній Apis mellifera L. в Україні як загроза екологічній безпеці.  агровиробництва. Екологічна безпека держави: тези доповідей ХІІI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих уч. і студ., м. Київ, 23 квітня 2020 р. Київ : НАУ, 2020. С. 118-119.

2019

 1. Федоряк М. М., Тимочко Л. І., Кульманов О. М., Шкробанець О. О., Жук А. В., Дронь Ю. С., Делі О. Ф., Подобівський С. С., Мельниченко Г. М., Легета У. В., Холівчук А. М. Результати щорічного моніторингу втрат бджолиних колоній в Україні: зимівля 2017-2018 рр. Біологічні системи. 2019. Т.11, вип.1. С. 60-70.
 2. Федоряк М. М., Шкробанець О. О., Кульманов О. М., Тимочко Л. І., Жук А. В., Легета У. В., Бродшнайдер Р. Втрати колоній Apis melifera L. після зимівлі 2018-2019 рр. в Україні. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Стале бджільництво в Україні», 6-8 листопада, Чернівці, Україна, 2019. С. 96-98.

2018

 1. Федоряк М., Дронь Ю., Кульманов О., Шкробанець О. Втрати бджолиних колоній в контексті інтенсифікації рослинництва на Буковині / Світовий досвід у галузі бджільництва та перспективи розвитку в Україні. Бджільництво України – як основа продовольчої безпеки і збереження довкілля. Збірник наукових праць (2-4 листопада 2018 року, м. Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський : ПДАТУ. 2018. С. 110-113.
 2. Кульманов, О. М., Федоряк, М. М., Тимочко, Л. І., Шкробанець, О. О., Пєтков, Т. П. І. Результати моніторингу втрат колоній Apis mellifera L. після зимівлі 2016–2017 років в Україні. Матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції “Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень”, 19 квітня, Чернівці, Україна, 2018. С. 138.
 3. Шкробанець О. О. Моніторинг втрат бджолиних колоній в Україні після зимівлі 2017-2018 рр. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Інститут біології, хімії та біоресурсів. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. С. 197-198. Науковий керівник – Федоряк М. М.

Навчальні матеріали