Деревенко Тетяна Олександрівна

Наукові публікації

Стратійчук А.С., Деревенко Т.О., Тинкевич Ю.О. Організація повторюваної послідовності 5S рДНК Quercus imbricaria Michx.// Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2019.– С.179-186.  DOI: https://doi.org/10.7124/visnyk.utgis.17.2.1219
Іщенко О.О., Деревенко Т.О., Панчук І.І. 5S рДНК Тимофіївки лучної (Phleum pratense L.) //Біологічні системи. – 2018. – №2.– С.107 - 112.  
file:///C:/Users/user/Downloads/biolsist_2018_10_2_3.pdf
Т.О.Деревенко Ботанічний сад Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в історичному вимірі// Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття:Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (5-6 жовтня 2017 року, м.Чернівці)/наук.ред.І.І.Чорней, В.В.Буджак – Чернівці: Чернів.нац.ун-т, 2017. – С. 3-6.
Tatiana Derevenko Ex situ conservation of Saussurea porcii Degen in Y. Fedkovych National University Botanic Garden // Journal of Plant Development. – V.18. 2011.– С.151-157.  

http://www.plant-journal.uaic.ro/docs/2011/19.pdf
М.Б. Гапоненко, А.П. Лебеда, ..., Т.О. Деревенко та ін. Каталог раритетних рослин Ботанічних садів і дендропарків України: Довідковий посібник / За ред. А.П. Лебеди. – Київ: Академперіодика, 2011. – 184 с.
К.М. Баглай, В.І. Березкіна, …, Т.О. Деревенко та ін. Каталог лікарських рослин Ботанічних садів і дендропарків України: Довідковий посібник / За ред. А.П. Лебеди. – Київ: Академперіодика, 2009. – 160 с.
Деревенко Т.О. Рідкісні види флори Карпат у Ботанічному саду ЧНУ імені Юрія Федьковича і перспективи їх відновлення in situ// Вісті Біосферного заповідника „Асканія-Нова”. – 2009. – Т. 11. – С. 116-120.

Tetiana Derevenko Yuriy Fedkovich National University Botanic Garden (history and contemporaneity)// Simpozionul ştiinţific: Conservarea diversităţii plantelor In situ şi Ex situ: Volum de rezumate (Iaşi, 16-18 octombrie 2009). – Editura universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2009. – P. 45-46.
https://docplayer.net/61191963-Editura-universitii-alexandru-ioan-cuza-iai.html


Навчальні матеріали