Костишин Степан Степанович

Наукові публікації

Монографії:

 • Костишин С.С. Поліфункціональність гетерозису рослин: монографія. Чернівці: Рута, 2006. - 254 с.
 • Костишин С.С. Мікрокосмні моделі екосистем: монографія. / С.С. Костишин, С.С. Руденко, Є.Г. Махрова, О.Д. Зароченцева. – Чернів. нац. ун-т, 2015. – 336 с.

Наукові статті:

 • Костишин С.С. Етноекологічні дослідження краю. Екологічна освіта та просвіта учнів загальоноосвітніх шкіл : матеріали наукової конференції за програмою навчального семінару-тренінгу (м. Чернівці, 20-22 березня 2015 р.). – Чернівці : ВІЦ С. 61-65.
 • Костышин С.С., Руденко С.С., Федоряк М.М. Экологическое образование: феномен края и новые вызовы // Экологический мониторинг и биоразнообразие. – 2015. – № 3 (10). – C.185-189.
 • Buzhdygan O.Y., Rudenko S.S., Kostyshyn S.S. (2015): Habitat conditions that drive plant traits in grasslands: phytoindicative analytical approach. Ecology and Noospherology. 26(1-2), 74-80.
 • Руденко С.С., Головченко Л.Ю., Дзензерська О.М., Костишин С.С. Проект «Етноекологічні особливості та дослідження екологічного стану Буковини»: здобутки та перспективи / Всеукраїнський екологічний форум «екологічна освіта для сталого розвитку: проблеми, пошук, інновації», 4-5 березня 2015 року., м.Київ. – С. 131-140.
 • Руденко С.С., Костышин С.С. Региональная концепция экологического образования // Материалы междунар. Научно-практич. конф. "Тенденции и перспективы создания региональных систем дополнительного образования взрослых" (3-4 июня 2015 года). – Витебск, 2015. – С. 119-124.
 • Kostyshyn S. Occurrence of nitrates in bee honey in Chernivtsi region (Ukraine) Kostyshyn S., Fedoriak M., Andruschak Y. // The COLOSS Workshop on “monitoring beeloses” (Copenhagen, 27-27 Januaru, 2015). - Copenhagen, 2015. – P.19.
 • Костышин С.С., Руденко С.С., Морозова Т.В., Федоряк М.М. Количественный анализ исследования состояния и развития экологического образования // Материалы междунар. Научно-практич. конф. "Тенденции и перспективы создания региональных систем дополнительного образования взрослых" (3-4 июня 2015 года). – Витебск, 2015. – С. 103-108.
 • Руденко С.С., Костышин С.С. Региональная концепция экологического образования // Материалы междунар. Научно-практич. конф. "Тенденции и перспективы создания региональных систем дополнительного образования взрослых" (3-4 июня 2015 года). Витебск, 2015. – С. 119-124.
 • O.Y.  Buzhdygan,   S.S.  Rudenko,   B.C.  Patten, ,  S.S.  Kostyshyn. Food-web  topology  of  Ukrainian  mountain  grasslands:  Comparative properties  and  relations  to  ecosystem  parameters //Ecological  Modelling. – 2014. - Vol. 293. - P.128-139.
 • Руденко С.С. Опыт использования калькулятора Редфильда для оценки загрязнения речных вод / С.С. Руденко, С.С. Костышин // Трансграничное сотрудничество в области экологической безопасности и охраны окружающей среды: ІІІ межд. науч.-практ. конф. 12 сентября 2014 г: матер. конф. – Мозырь: Руспублика Беларусь, 2014. – С. 186- 190.
 • Руденко С. Экологическое образование: новые вызовы / С. Руденко, С. Костышин, Т. Морозова. – Академическое издательство LAP Lambert Academic Publishing. – 2014. – 159 с.
 • Руденко С.С., Костишин С.С. Екологічна культура як важіль збалансованого розвитку . – Чернівці: Технодрук. 2014 - 116 с.
 • Костишин С.С. Habitat conditions that drive plant traits in glasslands: phytoindicative analytical approach / С.С Костишин, С.С. Руденко, О.Я Буждиган // Екологія та ноосферологія. – 2014. – Т. 24, № 3-4. – С. 5-12.
 • Костишин С.С.  Хіральний моніторинг – перспективний напрямок діагностики річкових екосистем / С.С. Костишин, С.С. Руденко, С.Б. Грицюк, // Біологічні системи. 2013. – Т. 5, Вип. 3. – С. 26-31.
 • Буждиган О.Я. Оцінка особистого внеску в енергетичну кризу Біосфери, як один з методів розвитку екологічної культури // О.Я. Буждиган, С.С. Костишин // Екологічна освіта та просвіта учнів загальноосвітніх шкіл: матеріали наукової конференції за програмою навчального семінару-тренінгу (м. Чернівці, 6–8 вересня 2013 р). – С. 22-24.
 • Fedoriak M. Ground-living spiders at polluted sites of industrial enterprises of Ukrainian cities / M. Fedoriak, S. Kostyshyn, S. Rudenko // Book of Abstracts, Annual Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum (Bucharest, Romania, 21-23 November 2013). – 2013. – P. 88.
 • Буждиган О.Я. Порівняльний аналіз взаємозалежно - стей показників системного рівня в трофічних мережах / О.Я. Буждиган, С.С. Руденко, Б.К. Патен, С.С. Костишин // Біологічні системи. – Т. 3. – Вип. 4., 2012. –  С. 229-238.
 • Руденко С.С. Регіональна концепція екологічної освіти: монографія  /  С.С. Руденко, М.Й. Бауер, С.С. Костишин, О.Д. Зароченцева. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2012. – 88 с.
 • Костишин С.С. Мікрокосмні моделі антропогенної трансформації екосистем / С.С. Костишин, С.С. Руденко, Є.Г. Махрова, О.Д. Зароченцева. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2012. – 336 с.
 • Москалик Г.Г. Екологічна валентнтність травянистих рослин до кліматичних та едафічних факторів в умовах природно-культурних ценозів / Г.Г. Москалик, С.С. Костишин // Біологічні системи. – Т. 3. – Вип. 4., 2012. – 335-341.
 • Буждиган О.Я. Порівняльний аналіз взаємозалежностей показників системного рівня в трофічних мережах / О.Я. Буждиган, С.С. Руденко, Б.К. Патен, С.С. Костишин // Біологічні системи. – Т. 3. – Вип. 4., 2012. – 229-238.
 • Руденко Світлана Рослини Святого Письма та перспективи створення Біблійного саду: монографія./ Світлана Руденко, Оксана Івасюк, Степан Костишин, протоієрей Микола Щербань. – Чернівці: Букрек, 2011. – 420 с.
 • Костишин С. Екологічна культура / С. Костишин // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: науково-методичний журнал. – 2011. – № 1(3). – С. 52–54.
 • Руденко Світлана Рослини Святого Письма та перспективи створення Біблійного саду: монографія./ Світлана Руденко, Оксана Івасюк, Степан Костишин,, протоієрей Микола Щербань. – Чернівці: Букрек, 2011. – 420 с.
 • Руденко С.С. Перспективні напрямки та методи  дослідження людських популяцій /  С.С. Руденко, Костишин С.С. // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія - Біологія. - Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,  2012. - Вип. XVII. – С. 144 – 149.
 • Костышин С.С. Цитогенетический моніторинг при помощи микроядерного теста / С.С. Костышин, Т.В. Морозова // Экологический мониторинг и биоразнообразие. – 2011. – Т. 6, №1. – С. 72-74.
 • Rudenko S. Natural and anthropogenically transformed level of heavy metals and aluminum in various kinds of soil in Northern Bukovyna / S. Rudenko, S. Kostyshyn, T. Morozova // Volumul de lucrări al simpoyionului „Biodiversitatea şimanagementul insectelor din România” : Suceava, 24-25 septembrie 2010 / ed. : Valentin Brudea, Mihai-Leonard Duduman, Laylo Rakosz. – Suceava : Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, 2011. – P. 170– 178.
 • Буждиган О.Я. Порівняльний аналіз взаємозалежностей показників системного рівня в трофічних мережах / О.Я. Буждиган, С.С. Руденко, Б.К. Паттен, С.С. Костишин // Біологічні системи.  – 2011. – Т.3 , Вип. 3. –  С. 25-33.
 • Костишин С. Екологічна культура / С. Костишин // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: науково-методичний журнал. – 2011. – № 1(3). – С. 52-54.
 • Костишин С. Тварини Святого Письма / С. Костишин, С. Руденко, протоієрей Микола Щербань // Богословський вісник. – 2011. – №5. – С.93-126.
 • Костишин С.С. Потенційна і реальна флори зрубів букових лісів Північної Буковини / С.С.  Костишин, А.В. Жук // Біологічні системи. – Т. 2, Вип. 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С. 27-31.
 • Руденко С.С. Перспективи використання мікрокосмів для вивчення екології / С.С. Руденко, С.С. Костишин // Збірка матеріалів. Міжар. наук.-практич. конф. «Культура здорового способу життя та екологічне виховання як складові змісту позашкільної освіти», м. Полтава, 25-27 травня 2010 р. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс»», 2010. – С. 175-178.
 • Жук А.В. Оцінка толерантності неповно членних фітоценозів до дії екологічних факторів / А.В. Жук, С.С. Костишин // Науковий Вісник Національного ун-ту біоресурсів і природокористування України. – Вип. 134. – Ч. 3. (Сер. Біол., біотехнологія, хімія, екологія), 2009. – С. 361-368.

O.Y.  Buzhdygan,   S.S.  Rudenko,   B.C.  Patten, ,  S.S.  Kostyshyn. Food-web  topology  of  Ukrainian  mountain  grasslands:  Comparative properties  and  relations  to  ecosystem  parameters //Ecological  Modelling. – 2014. - Vol. 293. - P.128-139


Навчальні матеріали

 1. CNP-моніторинг річкових екосистем (на прикладі Чернівецької області): навчальний посібник / [С.С. Костишин, Л.Ю. Головченко, О.М. Дзензерська, О.Я. Буждиган]; заг. pед. С.С. Руденко. − Чернівці: Місто, 2015. – 152 с.
 2. Екологія в дослідах. Методичні рекомендації для наукової роботи в закладах різного типу: У 2-х ч. Частина-1, вип. 2 / О.Я. Буждиган, С.С. Руденко, О.Д. Зароченцева, С.С. Костишин. − Чернівці: Місто, 2015. –168 с.
 3. Екологія в дослідах. Методичні рекомендації для наукової роботи в закладах різного типу: У 2-х ч. Частина-2 / О.Я. Буждиган, С.С. Руденко, О.Д. Зароченцева, С.С. Костишин.Чернівці: Місто, 2015. –128 с.
 4. Руденко С.С. , Костишин С.С. Системний аналіз довкілля.  – Чернівці: Технодрук. - 150 с.
 5. Костишин С.С. Біолого-екологічний польовий практикум: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / С.С. Костишин, С.С. Руденко, Т.В. Филипчук – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – 336 с. (з грифом МОНУ).
 6. Руденко С.С. Практикум із загальної екології / С.С.Руденко, С.С. Костишин, Т.В. Морозова. – Чернівці: вид-во ЧНУ, 2013. – 248 с. (з грифом МОНУ).
 7. Костишин С.С. Фітосанітарна безпека (основні положення карантину і захисту рослин): навч. посібник / С.С. Костишин, П.О. Мельник. – Чернівці: Чернівецький арк.Ун-т., 2011. – 240 с.