Журнал НАУКОВИЙ ВІСНИК ЧНУ. СЕРІЯ: ХІМІЯ.

№ 581, 2011 р.

Опубліковано: Відповідальний секретар журналу Вісник ЧНУ. Хімія, 17.10.2016

Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук.
праць. – Вип. 581.: Хімія. – Чернівці: Чернівецький націо-нальний університет, 2011. – 128 с.
У збірнику подані результати наукових досліджень сучасних
проблем неорганічної, органічної та фізичної хімії.
Для викладачів, науковців, аспірантів, здобувачів і студентів вищих
навчальних закладів.
УДК54
ББК24
ISSN 2223-1722

читати далі>>>