Журнал НАУКОВИЙ ВІСНИК ЧНУ. СЕРІЯ: ХІМІЯ.

№ 453, 2009 р.

Опубліковано: Відповідальний секретар журналу Вісник ЧНУ. Хімія, 16.10.2016

Науковий вісник Чернівецького університету. –
Вип. 422.: Хімія. – Чернівці, Рута, 2008. – 107 с.
У збірнику подані результати наукових досліджень співробітників і
викладачів хімічного факультету ЧНУ сучасних проблем неорганічної,
органічної та фізичної хімії.
Для викладачів, науковців, аспірантів, здобувачів і студентів вищих
навчальних закладів.
УДК54
ББК24

читати далі>>>