Никирса Тетяна Дмитрівна

Наукові публікації

 1. Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В., Волуца О.Д., Никирса Т.Д., Дмитраш-Вацеба І. І. Коржик В.П. Кадастр раритетних видів флори Прут-Дністерського межиріччя: монографія / наук. ред. І. І. Чорней. – Чернівці: ДрукАрт, 2018. – 264 с.
 2. Коржик В.П., Чорней І.І., Скільський І.В., Буджак В.В., Токарюк А.І., Никирса Т.Д., Смірнов Н.А., Годованець Б.Й., Бучко В.В., Мелещук Л.І. Хотинська височина. – Чернівці: ДрукАрт, 2012. – 336 с.
 3. Коржик В.П., Чорней І.І., Скільський І.В., Буджак В.В., Токарюк А.І., Смірнов Н.А., Никирса Т.Д. Хотинська височина як основа Прут-Дністерського екокоридору // Заповідна Хотинщина. Матеріали міжнародної науково-практичної конф. (м. Хотин, 23 грудня 2011 р.) – Чернівці: ДрукАрт, 2011. – С. 5–18.
 4. Никирса Т.Д., Чорней И.И. Орхидеи Черновицкой области (Украина) // Охрана и культивирование орхидей. Материалы IX Международной научной конференции (Санкт-Петербург, 26-30 сентября 2011 г.). – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011. – С. 314-318.
 5. Никирса Т.Д. Таксономічна структура аборигенної фракції флори Хотинської височини // Флорологія та фітосозологія. – Т.2. – Київ: Фітон, 2011. – С. 90-94.
 6. Чорней И.И., Буджак В.В., Никирса Т.Д., Волуца О.Д. Макрофиты Буковины (Черновицкая область, Украина) // Гидроботаника 2010: материалы І (VII) Международной конференции по водным макрофитам (9-13 октября 2010 г., пос. Борок). – Ярославль: «Принт Хаус», 2010. – С. 321-324.
 7. Nykyrsa T. The anthropogenic changes of the Hotyns’ka heights flora // Proceeding of the IV International Young scientists conference “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.”, dedicated to 180 anniversary from the birth of famous physiologist Ivan Sechenov (Odesa, September 16-19, 2009). – Odesa: Pechatniy dom, 2009. – Р. 55-56.
 8. Волуца О.Д., Никирса Т.Д. Созологічна характеристика флори проектованого Національного природного парку „Хотинський” // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. – Вип. 373: Біологія. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 110-119.
 9. Никирса Т.Д. Флора Хотинської височини (Прут-Дністровське межиріччя): аналіз, порівняльна характеристика й охорона // автореф. дис. … канд. біол. наук. – Чернівці: «Рута» Чернівецького національного університету, 2007. – 20 с.
 10. Nykyrsa T. The alien flora on the territory of the Hotyns’ka height // Proceedings of the III International Young Scientists conference “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.”, dedicates to 100 anniversary from birth of famous Ukrainian lichenologist Maria Makarevich (Odesa, 15-18 May 2007). Odesa: Pechatniy Dom, 2007. – P. 287.

Навчальні матеріали

 1. Мікологія: робочий зошит для лабораторних занять / Никирса Т.Д. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2020. – 108 с.
 2. Систематика. Розділ «Альгологія»: робочий зошит для лабораторних занять / Никирса Т.Д. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2019. – 106 с.
 3. Робочий зошит для лабораторних занять з “Анатомії рослин”: Навчально-методичний посібник / Т.Д. Никирса. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. – 79 с.
 4. Систематика вищих рослин: робочий зошит для лабораторних занять / Т.Д. Никирса. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. – 100 с.
 5. Літвіненко С.Г., Никирса Т.Д. Конспект лекцій з “Анатомії рослин”: Навчально-методичний посібник. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2017. - 50 с.
 6. Никирса Т.Д., Літвіненко С.Г., Буджак В.В. Фітопатологія: роб. зошит для лаб. занять / Т.Д. Никирса, С.Г. Літвіненко, В.В. Буджак. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 88 с.
 7. Никирса Т.Д., Решетюк О.В. Робочий зошит для лабораторних занять з «Ботаніки»: навч.-метод. посібник / Т.Д. Никирса, О.В. Решетюк. – Вид. 2-ге, доповн. та переробл. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 100 с.
 8. Никирса Т.Д., Коржан К.В. Практикум із методики навчання біології: навч. посібник / Т.Д. Никирса, К.В. Коржан. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 103 с.
 9. Систематика рослин: Список основних програмних таксонів нормативного курсу „Ботаніка”: Навчальний посібник / Чорней І.І., Решетюк О.В., Турлай О.І., Баканова Н.В., Ванзар О.М., Никирса Т.Д. - За заг. ред. Чорнея І.І. – Чернівці: Рута, 2007. – 84 с.

СТАЖУВАННЯ:

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра біології та методики її викладання (наказ № 195 від 29 березня 2019 року)

Онлайн навчання:

2021:

2020:

2019:

2017 


ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • модерування та інформаційний супровід сайту кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства;
 • перевірка студентських магістерських, бакалаврських і курсових робіт на плагіат [напрямки підготовки "Біологія" напрям Ботаніка, "Лісове господарство", "Середня освіта (Біологія)", "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)"];
 • куратор академічної групи 302;
 • викладач курсу «Біологія. Розділ ботаніка» Буковинської малої академії наук учнівської молоді;
 • співорганізатор і викладач курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої та фахової передвищої освіти у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича "Актуальні проблеми сучасної біології" (23-30 жовтня 2020 р., 19-26 лютого 2021 р.); 
 • викладач обласної профільної школи для обдарованих учнів «Інтелект Буковини»;
 • співорганізатор наукового лекторію на Крайовому пластовому таборі «Академія допитливого вовчика».