Никирса Тетяна Дмитрівна

Наукові публікації

Коржик В.П., Чорней І.І., Скільський І.В., Буджак В.В., Токарюк А.І., Никирса Т.Д., Смірнов Н.А., Годованець Б.Й., Бучко В.В., Мелещук Л.І. Хотинська височина. – Чернівці: ДрукАрт, 2012. – 336 с.


Навчальні матеріали

Никирса Т.Д., Решетюк О.В. Робочий зошит для лабораторних занять з «Ботаніки»: навч.-метод. посібник / Т.Д. Никирса, О.В. Решетюк. – Вид. 2-ге, доповн. та переробл. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 100 с.

Никирса Т.Д., Коржан К.В. Практикум із методики навчання біології: навч. посібник / Т.Д. Никирса, К.В. Коржан. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 103 с.

Никирса Т.Д., Літвіненко С.Г., Буджак В.В. Фітопатологія: роб. зошит для лаб. занять / Т.Д. Никирса, С.Г. Літвіненко, В.В. Буджак. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 88 с.

Решетюк О.В., Никирса Т.Д. Ботаніка: Лабораторний практикум: Навч.-метод. посібник – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 104 с.