Природничий музей

Науково-просвітницька робота

Опубліковано: Костюк Уляна Іванівна, 18.11.2015

Музей проводить таку роботу:

-наукову роботу: отримання нових знань на основі вивчення музейних предметів і колекцій та польових досліджень. Наукове комплектування і вивчення музейних фондів, наукова організація обліку, зберігання, консервації і реставрації колекцій, наукова побудову експозицій та проведення на науковій основі всіх видів масової роботи. Різновидом діяльності музею є підготовка і видання статей, тез, каталогів, путівників, буклетів тощо, які, крім наукових досліджень, популяризують музей, його різноманітні і цінні колекції; проведення архівного пошуку з історії музею та його експонатів;

-методичну роботу: виявлення, розроблення, впровадження передових методів музейної роботи. Вирішення питання експозиційної, науково-просвітницької, науково-фондової, інформаційно-аналітичної роботи, реставрації музейних предметів, проведення консультацій, підвищення кваліфікації музейних працівників тощо;

-просвітницьку роботу: здійснення багатопланової і різноманітної діяльності з різним контингентом відвідувачів як у самому музеї, так і поза ним. Містить такі напрями, як екскурсії (уроки-екскурсії), лекції, консультації, бесіди, позамузейні форми роботи;

-фондову роботу: формування музейних фондів, забезпечує збереження, вивчення музейних предметів і колекцій та створює умови для їхнього використання. Її основні напрями – наукове комплектування фондів, облік, зберігання, наукове опрацювання, консервація і реставрація музейних предметів.