Природничний музей

Публікації зоологічного відділу

Опубліковано: Молдован Ольга Мірчівна, 06.04.2016

 1. Андрющенко Т. Г., Ткебучава І. Б., Третьяков Л. Д. Рідкісна та зникаюча фауна хордових Буковини у колекціях зоологічного музею Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича// Вивчення історичної та культурної спадщини правобережної України: проблеми і перспективи. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 80-річчю Білоцерківського краєзнавчого музею та 190-й річниці з дня народження Т.Г.Шевченка. 21.05.2004 р. Біла Церква, 2005. - С. 81-86.
 2. Андрющенко Т. Г., Ткебучава І. Б., Третьяков Л. Д. Деякі історичні і сучасні аспекти наукової та освітньої діяльності зоологічного музею Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича// Збірник праць наукового природничо-історичного музею національного аграрного університету. - Київ: ННЦ ІАЕ, 2004. - Вип.І. - С. 6-14.
 3. Андрющенко Т. Г., Ткебучава І. Б., Третьяков Л. Д. Еколого-просвітницька робота зоологічного музею Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вижниця, 28-31.08.2003.
 4. Андрющенко Т. Г., Ткебучава І. Б., Третьяков Л. Д. Рідкісна та зникаюча теріофауна у колекціях зоологічного музею Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Музейний щорічник Чернівецького обласного краєзнавчого музею. 2004-2005.-Вип.3-4. /Чернівецький краєзнавчий музей. - Чернівці: Золоті литаври, 2005.- С.160-162.
 5. Третьяков Л. Д., Андрющенко Т. Г., Ткебучава І. Б., Основні історичні етапи становлення і розвитку зоологічного музею Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича// Матеріали науково-практичної конференції “Музей та музейна справа на початку ІІІ тисячоліття”. Чернівці. Золоті литаври, 2003. - С. 42-46.
 6. Хлус К. М., Скільський І. В., Хлус Л. М., Андрющенко Т. Г. Використання природничих музейних колекцій у біомоніторингових дослідженнях. Наукові записки Державного природничого музею.- Львів, 2002.- Т.17.-С.21-25
 7. Хлус Л. М., Андрющенко Т. Г. Демонстраційні ентомологічні колекції зоологічного музею Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.Музейний щорічник Чернівецького обласного краєзнавчого музею. 2004-2005.-Вип.3-4. /Чернівецький краєзнавчий музей.- Чернівці: Золоті литаври, 2005- С.153-158.
 8. Андрющенко Т.Г., Ткебучава І.Б., Третьяков Л.Д. Теріологічна колекція зоологічного музею Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича./«Актуальные вопросы комплектования и сохранения зоологических коллекций». Международное научное совещание 18-20 сентября 2007 года (м. Одеса). Тезисы доклада // Известия музейного фонда им. А.А. Браунера. – Т.4., № 2-3. – 2007. – С. 16-17.
 9. Хлус Л.М., Андрющенко Т.Г. Фондові малакологічні колекції зоологічного музею Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. «Актуальные вопросы комплектования и сохранения зоологических коллекций». Международное научное совещание 18-20 сентября 2007 года. Тезисы доклада // Известия музейного фонда им. А.А. Браунера. – Т.4., № 2-3. – 2007. – С. 17-18.
 10. Хлус Л.М., Ткебучава І.Б. Зоологічні колекції Чернівецького національного університету ім.. Ю. Федьковича – об’єкт національного надбання // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею. Липень 2006 р. – Одеса: «Астропринт», 2006. – С. 206-208.
 11. Смірнов Н.А., Андрющенко Т. Г., Хлус Л.М. Нові надходження земноводних у фонди зоологічного музею Чернівецького університету // «Сучасний музей. Наукова й експозиційна діяльність»: матеріали наукової конференції, присвяченої 145-й річниці заснування Крайового музею у Чернівцях 15 травня 2008 року. – Чернівці: «ДрукАрт», 2008. – С. 120-125.
 12. Ткебучава І.Б., Андрющенко Т.Г., Третьяков Л.Д. Птахи Буковини з Червоної книги України в колекції зоологічного музею Чернівецького університету // «Сучасний музей. Наукова й експозиційна діяльність»: матеріали наукової конференції, присвяченої 145-й річниці заснування Крайового музею у Чернівцях 15 травня 2008 року. – Чернівці: «ДрукАрт», 2008. – С. 125-128.
 13. Скильский И. В., Смирнов Н. А., Клитин А. Н., Мелещук Л. И. Трофические связи обыкновенной горлицы в Прут-Днестровском междуречье Украины и Буковинских Карпатах // Збірка матеріалів II Міжнародної конференції “Сучасні проблеми біології, екології та хімії” (01–03 жовтня 2009 р.). – Запоріжжя, 2009. – С. 70–72.
 14. Хлус Л.М., Андрющенко Т.Г. Колекція наземних черевоногих молюсків зоологічного музею Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  // Природнича музеологія: теорія та практика: матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 вересня 2009 р., м. Кам’янець-Подільський. – Львів-Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 158-159.
 15. Скільський І. В., Мелещук Л. І., Андрющенко Т. Г. Колекція тушок птахів Буковини О. М. Клітіна у зоологічному музеї Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича // Природнича музеологія: теорія та практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (17–18 вересня 2009 р., м. Кам’янець-Подільський).  – Львів-Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 159–160.
 16. Скильский И., Смирнов Н., Клитин А., Мелещук Л. Трофические связи зеленушки в природных и антропогенных экосистемах Северной Буковины // Diversitatea, valorificarea raţională şi protecţia lumii animale. Simpozion internaţional consacrat celei de-a 70-a aniversări din ziua naşterii profesorului universitar Andrei Munteanu. – Chişinău: Ştiinţa, 2009. – P. 109–112.
 17. Андрющенко Т.Г., Ткебучава І.Б., Третьяков Л.Д. Короткий огляд фондових колекцій зоологічного музею Чернівецького університету // «Проблеми вивчення й охорони тваринного світу у природних і антропогенних системах»: матеріали Міжнародної наукової конференції, Чернівецький краєзнавчий музей, 13 листопада 2009 року. – Чернівці: «ДрукАрт», 2010. – С. 262-264.
 18. Л.М. Хлус, Т.Г. Андрющенко, І.В. Скільський, О.Я. Півторак. Наземні черевоногі молюски у фондах музеїв Чернівців. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Музей. Історія. Одеса», присвячена 55-річчю з дня відкриття Одеського історико-краєзнавчого музею, 27 - 29 квітня 2011 р., м. Одеса.
 19. Ткебучава І.Б., Андрющенко Т.Г. Іхтіологічні колекції в експозиції зоологічного музею Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія і сучасність // Сучасні аспекти природничої музеології. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 11-13. 09. 2012 р., Київ-Канів. – Київ, 2012. – С. 110–112.
 20. Ткебучава І.Б., Андрющенко Т.Г. Роберт Лендмайєр фон Ленденфельд: життєвий шлях і роль у розвитку Зоологічного інституту Університету Франца-Йосифа у Чернівцях // Історія і сьогодення музею: головні аспекти діяльності, завдання, проблеми, рішення: матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 травня 2013 р., м. Чернівці / ред. кол. Затуловська та ін. – Чернівці: Букрек, 2013. - С. 78–84.
 21.  Андрющенко Т.Г., Ткебучава І.Б. Поповнення наукових фондових колекцій зоологічного відділу Природничого музею Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2010-2012 рр. // Практичні питання природничої музеології. Матеріали ІІІ науково-практичної конференції, 24-25 жовтня 2013 р., Київ. – Київ, 2013. – С. 5–6.
 22. Андрющенко Т.Г., Ткебучава І.Б. Земноводні Чернівецької області в колекціях Природничого музею Чернівецького національного університету // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матер. Першої Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 квітня 2014 р., м. Хотин / відп. ред. Скільський  – Чернівці: Друкарт, 2014. - С. 231–234.
 23. Андрющенко Т.Г., Ткебучава І.Б. Роль зоологічних колекцій природничого музею ЧНУ у вивченні біорізноманіття фауністичних комплексів Північної Буковини // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матер. міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2015 р., Національний природний парк «Черемоський» (смт Путила, Чернівецька область). / наук. ред. І.В. Скільський, А.В. Юзик  – Чернівці: «Друк Арт», 2015. – С. 291-293.
 24. Андрющенко Т.Г., Ткебучава І.Б. Дятлоподібні (Рiciformes) в колекції Природничого музею Чернівецького національного університету // Природничі музеї: роль в освіті і науці / Матеріали міжнародної наукової конференції / Національний науково-природничий музей НАН України, 27-30 жовтня 2015 р.; за ред. І. Загороднюка. – м. Київ. – Київ, 2015. – Ч.2 – С. 44-46.
 25. Федоряк М. М. Наукова спадщина Александру Рошки як основа для ретроспективного аналізу аранеофауни Буковини : монографія / М. М. Федоряк ; наук. ред. С. С. Руденко. – Чернівці : Друк Арт, 2015. – 176 с.
 26. Федоряк М.М. Пауки (Аraneae) в составе епигейной мезофауны садов с разной пестицидной нагрузкой Черновицкой области (Украина) / М.М. Федоряк, С.С.Руденко, Т.Г. Турун // Экологический мониторинг и биоразнообразие. – 2015. – № 3(10). – С. 95-99.