Природничний музей

Karl Zelinka

Опубліковано: Молдован Ольга Мірчівна, 28.03.2016

Карл Зелінка (KarlZelinka), народився 15 грудня 1858 р., м. Маренберг, Австрійська імперія (зараз Маренберг – Німеччина, Земля Гессен. Маренберг входить до складу району Лімбург-Вейльбург.), помер у 1935 р., Відень, Австрія.

Карл Зелінка – австрійский зоолог, доктор філософії, професор зоології.

Вищу освіту здобував у вузах міст Інсбрука та Граца; в останньому здобув і ступіньдоктора філософії у 1882 році.

Протягом 18841885 навчального року працював асистентом зоологічного інституту при Грацькому університеті.

У 1885 р. в цьому ж закладі обійняв посаду приват-доцента, почав читати лекції із зоології, порівняльної анатомії та порівняльної ембріології, а згодом захистив звання професора зоології.

18 липня 1897 року Карла Зелінку було призначено ординарним професором зоології Чернівецького університету.

На 19081909 навчальний рік Карл Зелінкабув обраний ректоромЧернівецького університету.

Як ректор університету (за посадою) обирався депутатом Крайового сейму Буковини (Х-те скликання).

Наукові дослідження Карла Зелінки стосувалися переважно анатомії,

біології та ембріології нижчих червоподібних:

Тип Rotifera, Клас Rotatoria (Коловертки)

Тип Nemathelminthes, Клас Gastrotricha (Черевовійчасті)

Тип Cephalorhyncha (Головохоботні), Клас Kinorhyncha (Кіноринхи):

Ряд Cyclorhagida,

Родина Centroderidae, Роди Campyloderes, Centroderes;

Родина Echinoderidae, Рід Echinoderes;

Родина Semnoderidae, Рід Semnoderes;

Ряд Homalorhagida, Родина Pycnophyidae, Роди Pycnophyes; Trachydemus

Частина наукових робіт Зелінки була присвячена гістології нервової системи кісткових риб (Osteichthyes).

Найбільш відомі праці Карла Зелінки:

  1. «Die Nerven der Cornea der Knochenfische und ihre Endigung im Epithel» («Нервові закінчення в епітелії рогівки Кісткових риб»), 1882;
  2. «Studien über die Räderthiere» ("Дослідження Коловерток"), 1886-1891;
  3. «Die Gastrotrichen» («Гастротрихії (тип Черевовійчасті черви)») 1889;
  4. «Ueber die Organisation von Echinoderes» («Про організацію родини Ехінодерес (клас Кіноринхи») 1894.
  5. Die Echinoderen Der Deutschen Sudpolar-Expedition 1901-1903: Mit Taf. 39, Aus: Deutsche Sudpolar-Expedition 1901-1903 (German Edition) (German) Hardcover – January 1, 1913.
  6. Die R Dertiere Der Deutschen S Dpolar-Expedition 1901-1903: Mit Taf. 15 U. 16, Aus: Deutsche S Dpolar-Expedition 1901-1903 (German Edition) (German) Hardcover – January 1, 1927.
  7. Die Rotatorien der Plankton-Expedition von Dr. Karl Zelinka, Prof., Kiel & Leipzig : Lipsius & Tischer, 1907.
  8. Monographie der Echinodera, Karl Zelinka, W. Engelmann, 1928 - 369 стор.

Види морських нижчих червів, що були відкриті та названі Карлом Зелінкою:

(Клас Кіноринхи – це дрібні морські бентосні тварини , що мешкають

у морському намулі, піску та на водоростях, зустрічаються у всіх морях

та океанах, більша частина видів мешкає у субліторалі та літоралі).

Classification: Animalia (Kingdom), Cephalorhyncha (Phylum), Kinorhyncha (Class), Cyclorhagida (Order), Centroderidae (Family),Campyloderes (Genus)

1. Campyloderes Zelinka, 1913 – valid (вживана сучасна назва)

2. Campyloderes vanhoeffeni Zelinka, 1913 – valid

Classification: Animalia (Kingdom), Cephalorhyncha (Phylum), Kinorhyncha

(Class), Cyclorhagida (Order), Centroderidae (Family), Centroderes (Genus)

3. Centroderes eisigii Zelinka, 1928 – valid

4. Centroderes Zelinka, 1907, Centroderes spinosus (Reinhard, 1881) – valid

(=Zelinkiana spinosa Sheremetevskij, 1974)

Classification: Animalia (Kingdom), Cephalorhyncha (Phylum), Kinorhyncha (Class), Cyclorhagida (Order), Echinoderidae (Family), Echinoderes (Genus)

5. Echinoderella capitata Zelinka, 1928 – invalid (Echinoderes capitata Zelinka,

1928- valid)

6. Echinoderella setigera Zelinka, 1928 – invalid ( Echinoderes setigera (Greeff,

1869) valid))

7. Echinoderes citrinus Zelinka, 1928 – valid

8.Echinoderes ferrugineus Zelinka, 1928 – valid

9. Echinoderes subfuscusZelinka, 1928 – valid (було Echinoderes Clarapède, 1863)

Classification: Animalia (Kingdom), Cephalorhyncha (Phylum), Kinorhyncha

(Class), Homalorhagida (Order), Pycnophyidae (Family), Pycnophyes (Genus)

10. Pycnophyes carinatusZelinka, 1928 – valid

11. Pycnophyes communis Zelinka, 1908 – valid

12. Pycnophyes echinoderoides Zelinka, 1928 – valid

(Synonymised names Hyalophyes echinoderoides Zelinka, 1928 (juvenil stage))

13. Pycnophyes flagellatus Zelinka, 1928 – valid

14. Pycnophyes flaveolatus Zelinka, 1928 – valid

15. Pycnophyes kielensis Zelinka, 1928 – valid

16.Pycnophyes quadridentatus Zelinka, 1928 – valid

(= Paracentrophyes quadridentatus (Zelinka, 1928)) – valid

17. Pycnophyes robustus Zelinka, 1928 – valid

18. Pycnophyes rugosus Zelinka, 1928 – valid

19. Pycnophyes zelinkaei Southern, 1914 – valid

Classification: Animalia (Kingdom), Cephalorhyncha (Phylum), Kinorhyncha

(Class), Cyclorhagida (Order), Semnoderidae (Family), Semnoderes(Genus)

20. Semnoderes armigerZelinka, 1928 – valid

Classification: Animalia (Kingdom), Cephalorhyncha (Phylum), Kinorhyncha

(Class), Homalorhagida  (Order),Pycnophyidae(Family), Trachydemus (Genus)

21. Trachydemus Zelinka, 1907 – invalid

Сучасна назва - Kinorhynchus Sheremetevskij, 1974

На даний час у наукових фондах Зоомузею зберігаються 718 екземплярів 203 видів з 33 родин ряду Лускокрилих, що були зібрані К. Зелінкою на Буковинi, а також інших територіях тодішньої Австро-Угорщини (Грац, Інсбрук та ін.):

Ряд LEPIDOPTERA

Родини

Кількість видів

Кількість екземплярів

1. Pieridae

1

8

2. Lycaenidae

4

27

3. Nymphalidae

3

7

4. Satyridae

4

7

5. Shingidae

1

2

6. Lymanthriidae

1

5

7. Cymatophoridae

1

1

8. Lithosiidae

1

1

9. Geometridae

42

142

10. Nolidae

1

1

11. Noctuidae

27

97

12. Pyralidae

4

16

13. Galeriidae

1

3

14. Grambidae

8

37

15.Phycitidae

6

20

16. Pyraustidae

14

64

17. Scythrididae

2

2

18. Momphidae

1

2

19. Gelechiidae

10

32

20. Choreutidae

1

3

21. Yponomeutidae

4

15

22. Argyrestiidae

1

8

23. Pllutellidae

4

16

24. Oecophoridae

6

26

25. Pterophoridae

6

17

26. Tortricidae

35

112

27. Zygaenidae

3

15

28. Sesiidae

1

1

29. Psychidae

1

2

30. Lyonetiidae

1

1

31. Lithocolletidae

1

7

32. Incurvariidae

1

1

33. Tineidae

5

19

Всього:

203

718