Науково-просвітницька робота

На базі Ботанічного саду регулярно відбуваються наукові семінари, презентації та інші заходи природоохоронного та просвітницького напрямку.

Щороку десятки тисяч краян і гостей Буковини відвідують Ботанічний сад з екскурсіями. 

Наукову роботу Ботанічний сад здійснює за двома основними напрямками: 

інтродукція і акліматизація рослин; 

вивчення та охорона раритетного фітогенофонду і раціональне використання рослинних ресурсів Буковини. 

Це спільні з кафедрою ботаніки, лісового і садово-паркового господарства дослідження. Підсумки цих досліджень частково відображені в «Конспекті флори вищих судинних рослин Буковини», в атласі-довіднику «Судинні рослини Чернівецької області, які підлягають охороні», в довіднику «Лікарські рослини Буковини», монографії Б.К. Термени та В.В. Буджака «Біоекологічні аспекти прогнозування інтродукції деревних рослин». В колективній монографії «Карпатські сторінки Червоної книги України». Також вийшли друком колективні монографії «Каталог раритетних рослин ботанічних садів і дендропарків України» та «Каталог лікарських рослин ботанічних садів і дендропарків України», що містять дані і про колекційні фонди Ботанічного саду ЧНУ.

До 100-річчя Ботанічного Саду було проведено Всесоюзну конференцію «Биологические закономерности и физиология приспособления интродуцированных растений»– 14-17 вересня 1977р. 

До 120-річчя Саду було проведено наукову конференцію «Охорона, вивчення та збагачення рослинних ресурсів Буковини»– 17-19 вересня 1997р. 

До 125-річчя Саду було проведено Міжнародну наукову конференцію «Сучасні проблеми інтродукції рослин та збереження біорізноманіття екосистем»– 10-14 вересня 2002 р. 

До 140-річчя Саду було проведено Міжнародну наукову конференцію «Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття» – 5-6 жовтня 2017 р.