Публікації

Монографії 2019р. 

1. А.І. Токарюк, І.І. Чорней, В.В. Буджак, В.В. Протопопова, М.В. Шевера, К.В. Коржан, О.Д, Волуца Інвазійні рослини в Буковинському Передкарпатті: монографія/ наук. ред. І. І. Чорней. – Чернівці: Друк Арт, 2017. – С. 215 – 217. 

Наукові статті 2019р. 

2. Літвіненко С.Г., Виклюк М.І. Дендросозофіти Ботанічного саду Чернівецького національного імені Юрія Федьковича //Науковий вісник НЛТУ України. – 2019. – Т.29, №2. – С.65-72. http://doi.org/10.15421/40290213 

3.Стратійчук А.С., Деревенко Т.О., Тинкевич Ю.О. Організація повторюваної послідовності 5S рДНК Quercus imbricaria Michx.// Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2019.– С.179-186. 

DOI: https://doi.org/10.7124/visnyk.utgis.17.2.1219





Наукові статті 2018р. 

4. Літвіненко С.Г., Виклюк М.І. Видовий склад та стан раритетних дендроекзотів відділу Pinophyta Ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича //Науковий вісник НЛТУ України. – 2018. – Т.28, №2. – С.54-58. http://doi.org/10.15421/40280209 

5. Іщенко О.О., Деревенко Т.О., Панчук І.І. 5S рДНК Тимофіївки лучної (Phleum pratense L.) //Біологічні системи. – 2018. – №2.– С.107 - 112.  file:///C:/Users/user/Downloads/biolsist_2018_10_2_3.pdf

Матеріали міжнародних конференцій 2018р.

6. Korzhan K.V., Chorney I.I. Аlien fraction of the flora of Сhernivtsi (Сhernivtsi region, Ukraine)\\ Books of Abstracts XIІ international conference “Synanthropization of flora and vegetation”. - Uzhhorod 2018 – p. 38 

Монографії 2017р. 

7. Виклюк М.І., Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І. Ботанічний сад/ Заповідні перлини Буковини: атлас-довідник/ наук. ред. І. І. Чорней, В. П. Коржик, І. В. Скільський, М. В. Білоконь, М. М. Аврам. – Чернівці: Друк Арт, 2017. – С. 215 – 217. 

8. Буджак В.В., Виклюк М.І., Білоконь М.В. Дендрологічні парки загальнодержавного значення/ Заповідні перлини Буковини: атлас-довідник/ наук. ред. І. І. Чорней, В. П. Коржик, І. В. Скільський, М. В. Білоконь, М. М. Аврам. – Чернівці: Друк Арт, 2017. – С.218 – 220. 

9. Буджак В.В., Виклюк М.І. Дендрологічні пам‘ятки місцевого значення/ Заповідні перлини Буковини: атлас-довідник/ наук. ред. І. І. Чорней, В. П. Коржик, І. В. Скільський, М. В. Білоконь, М. М. Аврам. – Чернівці: Друк Арт, 2017. – С. 220 – 223. 

10. Буджак В.В., Виклюк М.І., Чорней І.І., Токарюк А.І. Парки-пам‘ятки садово-паркового мистецтва/ Заповідні перлини Буковини: атлас-довідник/ наук. ред. І. І. Чорней, В. П. Коржик, І. В. Скільський, М. В. Білоконь, М. М. Аврам. – Чернівці: Друк Арт, 2017. – С. 223 – 244. 

Наукові статті 2017р. 

11. Літвіненко С.Г., Виклюк М.І., Бляхарська Л.О. Підсумки інвентаризації зелених насаджень міста Чернівці // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – т. 27, № 1. – С. 48-53. (http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2017/27_1/12.pdf)

Матеріали міжнародних конференцій 2017р. 

12. Korzhan K.V., Chorney I.I. Аlien fraction of the flora of Сhernivtsi (Сhernivtsi region, Ukraine)\\ Books of Abstracts XIІ international conference “Synanthropization of flora and vegetation”. - Uzhhorod 2018 – p. 38

13. Т.О.Деревенко Ботанічний сад Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в історичному вимірі// Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття:Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (5-6 жовтня 2017 року, м.Чернівці)/наук.ред.І.І.Чорней, В.В.Буджак – Чернівці: Чернів.нац.ун-т, 2017. – С. 3-6.

14. О.М.Ванзар, В.В.Романюк, О.П.Янчук Кількісна і якісна характеристика насіння рододендронів в умовах Ботанічного саду ЧНУ// там само. – С. 12-14.

15.  І.В.Каланча Культивування бромелієвих у Ботанічному саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича// там само. – С. 42-44.

16. В.І.Королюк, М.А.Гаврилаш Інтродукція тіневитривалих рослин у Ботнічному саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича// там само. – С. 58-59.

17.  А.В.Корольова, Н.М.Скорейко Оцінка успішності інтродукції бегоній колекції Ботанічного саду ЧНУ та перспективи їх використання// там само. – С. 59-60.

18.  О.М.Шинкар, М.І.Виклюк Представники родини RosaceaeJuss. в колекції дендрарію Ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича// там само. – С. 134-135.