Графік ДЕК

Напрям/спеціальність
БІОХІМІЯ

                        Форма проведення

        Дата

  проведення

Кількість

студентів

                                            ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
 спеціаліст  

   Захист дипломної роботи

    12.06.2015       2
    магістр   Захист магістерської роботи     12.06.2015       8
  бакалавр              Тестовий іспит     22.06.2015      35
   Захист кваліфікаційної робити      23.06.2015       13
                                              ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
  бакалавр
 
             Тестовий іспит     02.06.2015       31
  Захист кваліфікаційної робити

    03.06.2015       10
    04.06.2015       10
    05.06.2015       11
 спеціаліст      Захист дипломної роботи       09.06.2015       10
    10.06.2015       10
    магістр    Захист магістерської роботи     11.06.2015        8
                                           Напрям/спеціальність
                                                БІОТЕХНОЛОГІЯ
    магістр       Захист магістерської роботи      22.06.2015        8
  спеціаліст        Захист дипломної роботи      22.06.2015       3
   бакалавр    Захист кваліфікаційної робити      23.06.2015       2