Новини

Методичний семінар кафедри біохімії та біотехнології

Опубліковано: Кеца Оксана Віталіївна, 30.04.2015

29 квітня 2015 року на кафедрі біохімії та біотехнології відбувся методичний семінар «Диференційованний підхід у викладанні навчальних дисциплін студентам різних напрямів і спеціальностей». Звітували д.б.н., доцент Шмараков І.О., к.б.н., доцент Кеца О.В. та к.б.н., доцент Худий О.І.

Доцент Шмараков І.О. проаналізував основні методичні прийоми та підходи під час викладання дисциплін «Біоорганічна хімія», «Вірусологія», «Біохімія» (для напрямів підготовки фізичне виховання та здоров’я людини), «Біоінформатика», «Нутрієнтна біохімія».

Про організацію лабораторних занять з дисципліни «Загальна цитологія» (І курс) та лекційного курсу з «Ксенобіохімії» для магістрантів біохімії прозвітувала доцент Кеца О.В.

У доповіді Худого О.І. проаналізовано основні етапи організації навчального процесу з нормативної дисципліни «Гістологія». Обговорено можливості оптимізації проведення лабораторних занять з дисциплін «Загальна цитологія» та «Гістологія».

Викладачі кафедри взяли активну участь в обговоренні проблемних і дискусійних питань щодо тематики методичного семінару.