Новини

Нові фахові компетенції

Опубліковано: Кеца Оксана Віталіївна / Oksana V. Ketsa, 08.05.2023

З 01.05.2023 доцент кафедри біохімії та біотехнології Волощук О.М. у рамках спеціалізації з клінічної лабораторної діагностики пройшла тижневе навчання на базі лабораторій Університетської клініки та навчальних лабораторій кафедри сучасних технологій медичної діагностики та лікування Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Отримані практичні навички з цитологічної діагностики пухлин, передпухлинних станів та диференційної діагностики патологічних процесів доброякісного та злоякісного генезу, професійні навички та уміння в галузі математичного аналізу даних, необхідних для забезпечення аналітичної якості лабораторних досліджень, знання та практичні навички з диференційної діагностики анемій, а також практичні навички з гематологічних та загальноклінічних досліджень надалі будуть впроваджені у навчальний процес кафедри біохімії та біотехнології ЧНУ імені Юрія Федьковича при викладанні курсів для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія та біохімія, ОП Біохімія та лабораторна діагностика.