Новини

Нові підходи до підвищення якості знань студентів

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 22.11.2019

Демократизація навчального процесу вимагає пошуку нових форм співпраці викладача та студента. Мотиваційним елементом до активізації навчальної діяльності студента в першу чергу є креативність викладача, зокрема у розробці силабусу (Sуllabus) як персоніфікованої програми викладання дисциплін.

Даній проблемі в Інституті біології, хімії та біоресурсів приділяється значна увага.

На кафедрі біохімії та біотехнології 19 листопада для студентів 1 курсу спеціальностей «Біологія» та «Середня освіта (біологія та здоров’я людини)» проведено «круглий стіл» на тему «Внутрішнє життя клітини» із нормативної дисципліни «Загальна цитологія». Характерна риса заходу – демократичність, невимушена, дружня атмосфера, що сприяло максимальному самовираженню, креативності й активізації пізнавальної діяльності студентів. Ідея «круглого стола» зародилася під час лекції-діалогу з професором Г. Копильчук, коли студенти проявили зацікавленість та бажання детальніше ознайомитися з питаннями життєвого циклу клітини.

Викладачі дисципліни виступали модераторами, забезпечуючи успішність проведення заходу в цілому, створююючи таке енергетичне поле, яке піднімало студента на гребінь хвилі знань, не залишаючи йому найменшого шансу опинитися осторонь навчального процесу.

Ще один елемент оригінальності – це залучення студентів старших курсів кафедри біохімії та біотехнології, які задавали тематичні запитання з цитології молодшим товаришам у формі відеозвернень, а також проводили ігрові конкурси, які сприяли закріпленню знань із «Загальної цитології».

До студентів завітали академік НАН України, заступник директора Інституту біохімії ім. О. Палладіна НАН України С. Костерін і директор ІБХБ професор М. Марченко.

Завершилася зустріч сюрпризом, який студенти-старшокурсники підготували першокурсникам у вигляді торта-клітини та тістечок-клітинних органел, якими студенти ласували, запиваючи фруктовими чаями. Всі розставалися друзями на духовному та інтелектуальному піднесенні.