Новини

Обговорення змін до ОПП «Біохімія та лабораторна діагностика»

Опубліковано: Кеца Оксана Віталіївна / Oksana V. Ketsa, 20.04.2022

    20 квітня 2022 р. на кафедрі біохімії та біотехнології відбулося обговорення можливих змін до ОПП «Біохімія та лабораторна діагностика» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 091 – біологія із залученням стейкхолдерів. У зустрічі взяли участь викладачі, студенти-бакалаври кафедри біохімії та біотехнології, а також магістранти першого року навчання за ОПП «Біохімія та лабораторна діагностика».
    Учасники зустрічі відмітили позитивні сторони теоретичної та практичної підготовки фахівців у галузі біохімії та лабораторної діагностики, а також висловили побажання щодо внесення змін до блоку вибіркових дисциплін з метою оптимізації теоретичної підготовки, необхідної для покращення якості освітнього процесу.
   Зокрема, зав. імунологічної лабораторії ОКНП Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня Галина Нікорич запропонувала доповнити блок вибіркових дисциплін курсом «Лабораторна імунологія», що розширить можливості працевлаштування випускників.
   Такі зустрічі дають можливість ознайомити студентів з професійними компетенціями, потребами та вимогами сучасного ринку праці, мотивувати студентів до самореалізації, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню.