Новини

В Інституті біології, хімії та біоресурсів рекомендовано до захисту докторську дисертацію з біотехнології

Опубліковано: Кеца Оксана Віталіївна / Oksana V. Ketsa , 22.03.2019

Стрімкий розвиток біотехнології потребує підготовки у закладах вищої освіти висококваліфікованих кадрів, проте докторів біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія в Україні не так вже й багато. В Інституті біології, хімії та біоресурсів на розширеному засіданні кафедри біохімії та біотехнології під головуванням завідувача кафедри доктора біологічних наук, професора Копильчук Галини Петрівни заслухано та рекомендовано до подання у спеціалізовану вчену раду дисертаційну роботу докторанта Худого Олексія Ігоровича «Біотехнологічні засади збереження та відтворення рибних ресурсів водойм Карпатського регіону», науковий консультант – Заслужений діяч науки і техніки, доктор біологічних наук, професор Марченко Михайло Маркович.

Рецензентами роботи виступили провідні фахівці в галузі біотехнології та відтворення гідробіонтів, яких було запрошено виступити на розширеному засіданні кафедри з Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя – Покотило Олег Степанович,доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри харчової біотехнології і хімії; з Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка – Дробик Надія Михайлівна, доктор біологічних наук (спеціальність «Біотехнологія»), професор, декан хіміко-біологічного факультету та Грубінко Василь Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри; а також Карпенко Олена Володимирівна, доктор технічних наук за спеціальністю «Біотехнологія», завідувач відділу хімії і біотехнології ІФОХВ НАН України, член спеціалізованої вченої ради Д.26.002.28 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Всього на розширеному засіданні кафедри біохімії та біотехнології були присутні 10 докторів біологічних та 1 доктор хімічних наук.

Загальний висновок засідання: дисертаційна робота Худого О.І. «Біотехнологічні засади збереження та відтворення рибних ресурсів водойм Карпатського регіону» рекомендована до захисту на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 – Біотехнологія.