Новини

Від теоретичних знань до практики

Опубліковано: Кеца Оксана Віталіївна / Oksana V. Ketsa, 02.11.2022

На кафедрі біохімії та біотехнології навчально-наукового інституту біології, хімії та біоресурсів особлива увага приділяється практичній підготовці студентів ОПП Біохімія та лабораторна діагностика (спеціальність 091-біологія).

У рамках вивчення дисципліни “Лабораторна імунологія” студенти 5 курсу відвідали лабораторію європейської мережі лабораторій “Сінево”. Магістри змогли на практиці ознайомитися з особливостями зберігання та підготовки біологічних зразків і реактивів для імунологічних аналізів, особливостями проведення імунофлуорисцентного аналізу, сучасними методами підрахунку субпопуляцій лейкоцитів у крові та визначення окремих гуморальних факторів імунного захисту.

Проведенння таких заходів дозволяє не лише поглибити теоретичні знання, а й закріпити практичні навички, набуті під час проведення практикуму з дисципліни “Лабораторна імунологія”.