Бази практик

В Інституті біології, хімії та біоресурсів приділяється постійна увага практичній підготовці здобувачів вищої освіти за різними спеціальностями – біологів, екологів, землевпорядників, агрономів, лісівників. Вагому роль у цьому відіграють 5 біобаз, які розташовані у різних природних зонах Чернівецької області – гірській, передгірній та лісостеповій. Вони використовуються як для практичної підготовки фахівців так і для проведення наукових досліджень.

Біобаза «Макарівка» – знаходиться в с. Макарівка Кельменецького району на одному з правобережних меандрів Дністровського каньйону. Ззагальна площа приміщень – 200 м², площа біобази – 1,0 га. Вона вже тривалий час використовується співробітниками університету для еколого-ботанічних досліджень із застосуванням різноманітних підходів та методів природних комплексів долина р. Дністер і, зокрема, Дністровського каньйону, що є ексклавом субтропічних видів та міграційним шляхом, яким південні за походженням види проникають у лісостепову зону. В її околицях закладено моніторингові ділянки і транссекти для контролю за динамічними процесами змін природних комплексів Дністровського каньйону.
Крім того біобаза використовується для проведення виробничої практики студентами біологами та лісівниками. В її околицях знаходяться лісові масиви національного природного парку «Хотинський» та Кельменецького лісництва ДП «Сокирянське лісове господарство».

Біобаза «Чорнівка» – знаходиться в околицях с. Чорнівка Новоселицького району, на схилах Хотинської височини, яка займає центральне положення у Прут-Дністровському межиріччі і чітко відрізняється від суміжних регіонів стрімкими, ерозійно розчленованими схилами і висотами, характерними для низькогір’я. Рослинний покрив Хотинської височини досить своєрідний порівняно з прилеглими територіями Прут-Дністровського межиріччя, оскільки зазнав меншого впливу людини через переважання малопридатних для обробітку земель – більша частина регіону вкрита лісами.
Ця біобаза функціонує у складі університету найдовше – з 30-х років минулого століття. Вона займає територію 6,0 га, загальна площа приміщень – 500 м².
Результати тривалих багаторічних досліджень природничих, в тому числі й біологічних, досліджень, які проводились на біобазі багатьма поколіннями вчених, узагальнено в колективній монографії «Хотинська височина» (2012), підготовленій і опублікованій за фінансового сприяння Посольства Королівства Нідерландів в Україні в рамках проекту MATRA/BIO/UA/11/13. Тут  наведено характеристику, зокрема, і характеристику лісових масивів регіону.  
Тривалий час біобаза використовується для проведення навчальної та виробничої практики студентів біологів, а останніми роками і лісівників. Вона оточена лісовими масивами Чорнівського лісництва ДП «Чернівецьке лісове господарство».

Біобаза «Шепіт» – знаходиться в околицях с. Шепіт Долішній Вижницького району, що розташоване в низькогір’ї Буковинських Карпат. Загальна площа біогази – 1,0 га, тут розташовано 3 навчальні корпуси, 3 будинки для проживання студентів, загальна площа приміщень – 150 м².
Тут закладено моніторингові ділянки для вивчення сучасних динамічних тенденцій трансформації лучних угруповань, що пов’язані із антропогенним (змінами господарського використання) та природними (кліматичні зміни) чинниками, формування та охорони локальних популяцій і ценозів; запровадження відповідного режиму менеджменту та охорони; конкретизації відомостей щодо поширення, еколого-ценотичної приуроченості та ролі у біотопах інвазійних видів рослин.
Біобаза однією з основних для проведення навчальної та виробничої практики студентів біологів, екологів та лісівників. В селі розташовані три лісництва ДП «Береметське лісомисливське господарство» – Шепітське, Чемернарське, Гірськокутське.

Біобаза «Перкалаб» – розташована на лісодільниці Перкалаб поблизу с. Сарата Путильського району. Вона знаходиться у Чивчинських горах, у витоках Білого Черемошу на висоті 1000 м н.р.м. Це один з найбільш насичених раритетними та ендемічними видами регіонів Українських Карпат. Тут нещодавно створені і функціонують 2 національних природних парки «Черемоський» і «Верховинський» де охороняються високогірні пралісові масиви.
Біобаза активно використовувалась як один з опорних пунктів під час виконання кількох НДР. Дослідженні які тут проводились узагальнено в низці статей і двох монографіях: «Біорізноманіття національного природного парку «Черемоський» (2015) та «Екологічний менеджмент території, охорона ландшафтного і біотичного різноманіття, рекреаційні ресурси та перспективи розвитку Національного природного парку «Черемоський» (2018).

Біобаза «Жучка» – знаходиться в межах міста Чернівці, в заплаві та на першій терасі річки Прут (лівий берег). Крім дослідних полів, на базі є спеціалізовані приміщення та лабораторії.
Науковці кафедри агротехнологій та ґрунтознавства, на посівах зернових, зернобобових та круп’яних культур, що культивуються на дослідних полях біобази «Жучка», проводять перманентні дослідження ролі біопрепаратів у вирощуванні екологічно чистої продукції та розвитку біотехнологій для сільського господарства. Методи та технології, що розробляються на теренах біобази гарантують здорові та якісні врожаї без будь-якої шкоди довкіллю чи людині та додаткових витрат на хімізацію. Також, такі дослідження дозволяють вести постійний моніторинг якості ґрунтів бази, з огляду на їх розташування у заплаві річки Прут.
Студентами-лісівниками на біобазі закладено лісовий розсадник з шкілками та інші дослідні ділянки.
На зазначених біобазах студентами та науковцями Чернівецького національного університету виконуються курсові, бакалаврські, магістерські роботи, а також кандидатські дисертації.