Новини

Акредитаційна експертиза освітньої програми «Середня освіта: Біологія та здоров’я людини»

Опубліковано: Никирса Тетяна Дмитрівна, 30.11.2019

Упродовж 25-27 листопада в Інституті біології, хімії та біоресурсів відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 14.листопада 2019 р. № 112-Е працювала експертна група, що проводила акредитаційну експертизу освітньої програми «Середня освіта: Біологія та здоров’я людини» у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (гарант освітньої програми – д.б.н., професор Чорней Ілля Ілліч). У її складі були:
- Корєнєва Інна Миколаївна (Глухівський національний університет імені Олександра Довженка) – керівник експертної групи;
- Щотка Оксана Петрівна (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя);
- Кошова Катерина Олександрівна (Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, здобувач вищої освіти).

розклад роботи експертної групирозклад роботи експертної групи