Новини

Моніторинг лісових угруповань ландшафтного заказника місцевого значення «Гарячий Урбан» (м. Чернівці)

Опубліковано: Волуца Олена Дмитрівна, 08.07.2022

  21 червня 2022 року співробітники кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства д.б.н. І. І. Чорней, к.б.н. А. І. Токарюк продовжили вивчення лісових угруповань ландшафтного заказника місцевого значення «Гарячий Урбан» (м. Чернівці).

  Під час досліджень було встановлено, що лісові ценози заказника репрезентують 2 типи біотопів, включених до Додатку І Оселищної Директиви: 9130 Asperulo-Fagetum beech forests / Букові ліси Asperulo-Fagetum і 9170 Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests / Дубово-грабові ліси Galio-Carpinetum та 2 типи біотопу з Резолюції 4 Бернської конвенції – G1.6: Букові ліси (Fagus woodland) та G1.A1 Quercus – Fraxinus – Carpinus betulus woodland on eutrophic and mesotrophic soils / Ліси Quercus – Fraxinus – Carpinus betulus, що засвідчує важливість заказника, як осередку раритетного біорізноманіття.