Новини

Моніторинг трав’яних угруповань околиць с. Спаська

Опубліковано: Волуца Олена Дмитрівна, 04.07.2022

  З 7 по 9 червня 2022 року співробітники кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства д.б.н. І. І. Чорней, к.б.н. А. І. Токарюк разом з ад’юнктом Зеленогурського університету (Польща) к.б.н. Д. М. Якушенком продовжили вивчення трав’яних угруповань в околицях с. Спаська Чернівецького району Чернівецької області і заклали моніторингові ділянки лучного типу біотопу E2.2 Low and medium altitude hay meadows / Рівнинні та низькогірні сінокісні луки.

  В околицях с. Спаська розташоване урочище «Дзюркач», трав’яні угруповання якого є унікальними для регіону і України, оскільки тут було зареєстровано світовий багатства лучних екосистем – 90 видів на 9 м2 (Roleček, Čornej, Tokarjuk, 2014) та 121 видів на 16 м2. На сьогодні для угруповань цього урочища існує низка загроз: розорювання, заростання деревно-чагарниковою рослинністю, інвазія адвентивних видів, тому доцільним є надання цим ділянкам природоохоронного статусу, запровадження постійного моніторингу і розробка менеджменту.