Новини

Моніторинг трав’яних угруповань урочища Підокруг

Опубліковано: Волуца Олена Дмитрівна, 01.07.2022

6 червня 2022 року викладач кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства к.б.н. А. І. Токарюк разом зі завідувачем відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України академіком Я. П. Дідухом та ад’юнктом Зеленогурського університету (Польща) к.б.н. Д. М. Якушенком дослідили урочище Підокруг (с. Заволока Чернівецького району Чернівецької області), лучно-степові угруповання якого вирізняються оригінальністю, строкатістю, багатством видового та синтаксономічного складу.

Досліджені трав’яні угруповання урочища Підокруг є складовою оселищ Natura 2000, які потребують охорони на європейському рівні, зокрема, 6210 «Напівприродні сухі злаково-різнотравні та чагарникові зарості на вапняковому субстраті (*важливі місцезростання орхідних) / Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) (*important orchid sites)». Невеликі за площею фрагменти описаних угруповань перебувають під охороною на території ботанічного заказника місцевого значення «Мальованка». Тому доцільним є розширення площі існуючого об’єкту шляхом включення суміжних лучних комплексів урочища Підокруг і надання ботанічному заказнику місцевого значення «Мальованка» статусу ботанічного заказника загальнодержавного значення.