Новини

Вийшла друком колективна монографія «Біорізноманіття національного природного парку «Черемоський»

Опубліковано: Никирса Тетяна Дмитрівна, 11.05.2016

bioriznomanittia Cheremosh У Чернівецькому видавництві ДРУК АРТ вийшла друком колективна монографія «Біорізноманіття національного природного парку «Черемоський» під редакцією Чорнея Іллі Ілліча – доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У складі авторського колективу монографії викладачі Інституту біології, хімії та біоресурсів Буджак В.В., к.б.н., доцент кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства, асистент цієї ж кафедри, к.б.н. Токарюк А.І., асистент кафедри екології та біомоніторингу, к.б.н. Баглей О.М., асистент кафедри молекулярної генетики та біомоніторингу, Мелещук Л.І., а також заступник директора з наукової роботи НПП «Хотинський», к.г.н., Коржик В.П., завідувач відділу природи Чернівецького обласного краєзнавчого музею, к.б.н., Скільський І.В., старший науковий співробітник Національної академії Служби безпеки України, к.б.н., Величко М.В. (у минулому здобувач кафедри ботаніки ЧНУ), співробітники наукового відділу НПП «Черемоський» – Юзик А.В., Паляниця З.Т., Юзик Д.І. (випускники Інституту біології, хімії та біоресурсів).

Монографія є результатом тривалих біологічних досліджень авторів на території Буковинських Карпат, які стали основою наукового обґрунтування необхідності створення національного природного парку в одному з найцікавіших і найвіддаленіших куточків Українських Карпат та проекту організації його території. Слід зазначити, що на території парку розташована одна з біобаз Інституту.

У монографії наведено відомості про розташування парку, організацію та використання його території в минулому, історію формування ідеї та створення парку, історію наукових досліджень на його території, детально охарактеризовано природні умови і сучасний стан природно-антропогенного середовища, рослинний покрив і тваринний світ національного парку, наведено созологічну характеристику флори і фауни, висвітлено значення об’єктів природно-заповідного фонду як одного із безпекових напрямків реалізації завдань програми національної безпеки України. Відомості наведені у монографії є основою для багатовекторних моніторингових досліджень на території цього заповідного об’єкта і стануть в нагоді біологам, екологам, географам, краєзнавцям, працівникам лісового господарства, природоохоронних організацій і всім хто цікавиться природою нашого краю.