Новини

Сучасна хроматографія на хвилі прогресу

Опубліковано: Дійчук Володимир Васильович, 05.11.2015

Хроматографія - найпоширеніший і досконалий метод розділення речовин, унікальний метод якісного і кількісного аналізу складних багатокомпонентних сумішей, самостійний науковий напрям і важливий фізико-хімічний метод дослідження і вимірювання. Використовуючи хроматографію, можна визначити вміст токсичних речовин, зокрема, поліхлорованих діоксинів в об'єктах навколишнього середовища при вкрай низьких концентраціях цих речовин.

На кафедрі хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції запущено два газо-рідинні хроматографи (ЛХМ-80 та Hewlett-Packard 5890A), які впроваджено в навчальний процес та наукові дослідження студентів і співробітників нашого інституту. Ці пристрої дають змогу проводити чутливі й точні аналітичні дослідження сумішей органічних і неорганічних речовин, харчових продуктів та сировини, біологічних об’єктів. Використання хроматографічних методів сприятиме підготовці висококваліфікованих фахівців з напряму 6.051701 - харчові технології та інженерія.