Новини

Модернізація лабораторій – запорука успішного навчання

Опубліковано: Дійчук Володимир Васильович, 29.05.2018

Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, особливо під час проведення лабораторних робіт, дозволяє збільшити обсяг навчальних завдань пошукового та дослідницького характеру, змінити систему та зміст лабораторних занять, які є основною складовою навчального процесу хімічних дисциплін.

Традиційно дисципліни природничого циклу, в тому числі хімія, викладаються за схемою: читання лекцій, проведення лабораторних або практичних робіт, як правило, з використанням наочного обладнання та пристроїв. Поданий так матеріал важко сприймається, студенти не можуть переконатися у правильності цілого ряду хімічних законів, тверджень, що не сприяє підвищенню мотивації у навчанні, його ефективності та результативності.

Без сумніву, комп’ютеризація лабораторних занять дозволить наочно продемонструвати зв’язок теорії з практикою, підвищити рівень лабораторних занять, наблизити їх до експериментально-дослідницьких методів, забезпечить зацікавленість студентів у сучасних формах роботи.

Викладачі кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції Інституту біології, хімії та біоресурсів д.х.н., доц. Баб’юк Д.П. та к.х.н., доц. Скіп Б.В. виступили з ініціативою щодо проведення реконструкції та комп’ютеризації лабораторії фізичної хімії. Науковці вважають, що використання комп’ютера та програмного забезпечення суттєво розширює можливості викладача на належному рівні подавати матеріал та задовольняє освітні потреби студентів у поглибленому вивченні предмету.

Ініціатива викладачів була фінансово підтримана ректоратом. Як результат – сучасна комп’ютеризована лабораторія, яка може використовуватися не тільки для проведення лабораторних робіт, виконання бакалаврських і магістерських робіт, а також у процесі підготовки майбутніх вчителів-хіміків.

На даний час у лабораторії до всіх приладів підключено комп’ютери, які значно спрощують обробку отриманих експериментальних результатів. Навчальний процес збагатився цікавими лабораторними роботами в сучасному комп’ютеризованому варіанті. Студенти товаришують з технікою вже не на рівні користувача інтернету чи офісних додатків, а й усвідомлюють, що комп’ютер може бути чудовим асистентом у наукових дослідженнях. Віднині під час виконання бакалаврських та магістерських робіт молоді науковці мають змогу швидко та якісно отримати й опрацювати результати дослідження, спрогнозувати перебіг технологічних процесів, визначити показники якості харчової продукції тощо.

Викладачі переконані, що навчання має бути цікавим, ефективним, практикоорієнтованим і крокувати в ногу з часом.

Для роботи з леткими та токсичними речовинами присутня сучасна витяжна шафа, виготовлена за сприяння ректорату, як і більшість виконаних в лабораторії робіт.

 1

2

3

4

5