Новини

Зустріч зі стейкхолдерами: обговорення освітньої програми зі спеціальності «Харчові технології»

Опубліковано: Дійчук Володимир Васильович, 31.05.2022

Важливе значення для формування прикладних фахових компетентностей здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Харчові технології» має співпраця із роботодавцями. Завдяки плідній командній роботі  зі стейкхолдерами кафедрою хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича забезпечується належна практична підготовка майбутніх фахівців у сфері харчової промисловості.

На початку травня 2022 р. відбулася зустріч представників-стейкхолдерів одного із провідних в Україні виробників солодощів ТОВ «Саадет Україна». У зустрічі взяли участь представник роботодавців, директор ТОВ «Саадет Україна» Жаровський В.Я., викладачі та випускники кафедри, а також студенти, які працюють на даному підприємстві. Відбувся обмін думками стосовно змісту освітньої програми «Технологічна експертиза, безпека харчової продукції та модернізація технологічних процесів» та вимог ринку праці щодо підготовки фахівців з харчової промисловості. Жаровський В.Я. звернув увагу на необхідність акцентування більшої уваги здобувачів вищої освіти на закріпленні отриманих у процесі навчання знань та умінь під час проходження виробничої практики. Стейкхолдери зробили конкретні пропозиції стосовно працевлаштування здобувачів освітньо-професійної програми та висловили готовність сприяти практичній підготовці студентів, надавати їм можливість проходження виробничої практики на підприємстві «Саадет Україна».