Оголошення

Програма студентської конференції 2018. Секція хімічні науки

Опубліковано: Халавка Юрій Богданович, 17.04.2018

СЕКЦІЯ ХІМІЧНИХ НАУК

 (вул. Лесі Українки, 25, корп. №3, 47аудиторія)

Керівник – проф. О. С. Лявинець, доц. Ю. Б. Халавка

Секретар – студентка 4 курсу Аліна Іванова-Толпінцева

 

17 квітня 2018 року 14.30, ауд. 47

1.     Вплив хімічної модифікації нанокристалів CdTe/CdS на оптичні властивості композитів сіль:квантові точки.

Студент 4 курсу Воронцов Дмитро

Науковий керівник – доц. Ю.Б. Халавка

2.     Рейтингове оцінювання знань учнів з хімії як метод перевірки результатів навчальної діяльності.

Студентка 5 курсу Таїсія Фурман

Науковий керівник – доц. В.Г.Іваніцька

3.     Application of „Hot Potatoes” in dynamic for chemistry in grades 10-12.

Student Aliona Carp

Tiraspol State University, Moldova

Scientific adviser –Lecturer, PhD, I. Arsene

4.     Epoxy adhesives for building applications.

Student Magdalena Lewicka

Cracow University of Technology

Scientific adviser – Dr. inż. Tomasz M. Majka

5.     Application of the electrospinning technique for obtaining polylactic hybrid materials with reduced flammability.

StudentKarolina Nowak

Cracow University of Technology

Scientific adviser – Dr. inż. Tomasz M. Majka

6.     Vinylester adhesives for building applications

StudentIzabela Zeman

Cracow University of Technology

Scientific adviser – Dr. inż. Tomasz M. Majka

7.     Термічна модифікація фосфоровмісних сполук лужноземельних елементів.

Студентка 4 курсу Каспрук Галина

Науковий керівник – асистент В.В. Дійчук

8.     Синтез похідних 3-(4-ацетилфенілазо)-4-гідроксикумарину та прогнозування їх гострої токсичності.

 

Студентка 5 курсу Лещишак Христина

Науковий керівник – доц. О.В. Скрипська

9.     Combined theoretical and experimental studies of lactic acid dehydration over metal zeolites.

PhD Student Natalia Sobuś

Student Marcin Piotrowski

Cracow University of Technology

Scientific adviser – D.Sc Ph.D, Ass. Prof.Izabela Czekaj

10.                       Дослідження морфології наночастинок ZnCr2O4 залежно від температури загоряння хелатно - зв’язуючого агента.

Студентка 4 курсу Старчук Марія

Науковий керівник – доц. Ю.Б. Халавка

11.                       Вплив похідних 3,4-дигідропіримідин-2-ону з неекранованим фенольним угрупованням на розклад гідропероксиду кумену.

Студентка 4 курсу Арсеній Тетяна

Науковий керівник – проф. О.С. Лявинець

12.                       Модифікація поверхні СdZnTe хімічним методом.

Студентка 4 курсу Дзюбінська Наталія

Науковий керівник – доц. В.Г.Іваніцька

 

18 квітня, 14.30, ауд. 47

1. Синтез наночастинок срібла, стабілізованих натрій бензоатом та їхня агрегація під впливом світла.

Студентка 4 курсу Іванова-Толпінцева Аліна  

Науковий керівник – доц. Ю. Б. Халавка

2. Stability of betacyanins in Gomphrena globosa L. extract influenced by temperature, solvent and pH.

PhD Student Natalia Szmyr

Cracow University of Technology

Scientific adviser –Dr. hab. inż. prof. Sławomir Wybraniec

3. Поліруючий травник для CdTe та CdZnTe на основі системи KIO3 – KI.

Студентка 3 курсу Сорощук Катерина

Науковий керівник – доц. В.Г.Іваніцька

4. Застосування симплекс-ґраткового плану Шеффе для планування синтезу квантових точок AgInS2.

Студент 1 курсу Готинчан Андрій

Науковий керівник – н.с. Г. М. Окрепка

5. Вплив амідних похідних 3,4-дигідропіримідин-2-ону з екранованим фенольним угрупованням на розклад гідропероксиду кумену

Студентка 4 курсу Крупич Сніжана

Науковий керівник – проф. О.С. Лявинець

6. Detection of new amaranthin derivatives in Celosia cristata Linn. callus culture

PhD Student Agnieszka Kumorkiewicz

Scientific adviser –Dr. hab. Sławomir Wybraniec

7.Synthesis of new nicotinoid precursors on the basis of arylhydroxylamines.

Student Agnieszka Fryźlewicz

Cracow University of Technology

Scientific adviser –Dr. hab., prof.Radomir Jasiński,

8. Диференційно-термічний аналіз сплаву Cd0.65Mn0.20Zn0.15Te.

Студент 4 курсу Руснак Станіслав

Науковий керівник – доц. О. В. Копач

9. Хіміко-динамічне полірування CdZnTe розчинами системи І2 – диметил-сульфоксид.

Студентка 3 курсу Ткачук Лілія

Науковий керівник – доц. В.Г.Іваніцька

10. (E)-3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-ene as dipolarophile in [3+2] cycloadditions with selected nitrogen containing 1,3-dipole.

PhD Student Karolina Kula

Student Przemysław Woliński

Cracow University of Technology

Scientific adviser –Dr. hab., prof.Radomir Jaśiński

11.Вплив похідних 3,4- дигідропіримідин-2-ону з екранованим фенольним угрупованням на розклад гідропероксиду кумену.

Студентка 4 курсу Гаврилик О.

Науковий керівник – проф. О.С. Лявинець

12.         Вимірювання високотемпературних електричних характеристик кристалів CdTe, легованих Mn.

Студентка 5 курсу Онещук І.

Студент 4 курсу Моржук Б.

Науковий керівник – проф. П. М. Фочук