Оголошення

Захист дисертації Солодіна С.В.

Опубліковано: Халавка Юрій Богданович, 01.02.2021

лютого 2021 року о 14:00 (в онлайн режимі) на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 76.051.005 відбудеться захист дисертації Солодіна Сергія Володимировича "Дефектна структура та вплив термодинамічних умов відпалу на властивості монокристалів CdTe<Mn>" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія.

Науковий керівник:

доктор хімічних наук, професор Фочук Петро Михайлович, професор кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

 Офіційні опоненти:

- доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу фізичної хімії напівпровідникових матеріалів (Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ), Томашик Василь Миколайович;

- доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри фізики і хімії твердого тіла Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Горічок Ігор Володимирович


Посилання на онлайн-зустріч:

https://meet.google.com/wdc-nkky-jcd