Новини

Х Міжнародна наукова конференція генетиків, селекціонерів та біотехнологів відбулась в Чернівцях

Опубліковано: Язловицька Людмила Степанівна, 18.09.2015

На базі ЧНУ ім. Юрія Федьковича успішно пройшла Х Міжнародна наукова конференція «ФАКТОРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ОРГАНІЗМІВ», присвячена 150-річчю оприлюднення Грегором Менделем результатів «дослідів над рослинними гібридами» та 110-річчю від дня народження Ервіна Чаргаффа, а також асоційований з конференцією симпозіум «Геном рослин VIII», присвячений 75-річчю від дня народження академіка НААН України, доктора біологічних наук Ю.М. Сиволапа. Організаторами конференції були Національна академія наук України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова при активній допомозі колективу кафедри молекулярної генетики і біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету.

         ооо  пеп

На  пленарних та секційних засіданнях, а також стендових доповідях, які були представлені на конференції, узагальнювались дані з основних напрямів вивчення особливостей еволюції, молекулярної структури та організації геномів, генетико-біотехнологічного розширення генетичної мінливості живих організмів, генетики господарсько-цінних ознак рослин і тварин, сучасних методів біотехнології і генетичної інженерії при створенні нового покоління сортів і гібридів культурних рослин, ДНК-технологій і молекулярних маркерів у селекції рослин і тварин, генетики людини та медичної генетики; результати аналізу та оцінки генетичних ресурсів. 

ку

 

Виступ голови оргкомітету конференції, президента Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, члена-кореспондента НАН України, завідувач відділу генетики клітинних популяцій Інституту молекулярної біології і генетики України, д.б.н. професора В.А. Кунаха

в

Виступ  завідуючого кафедри молекулярної генетики та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів, д.б.н. професора Волкова Р. А. (Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича) «Предтеча молекулярної ери у біології (до 110-ї річниці від дня народження Ервіна Чаргаффа)»

 

в

 Виступ заступника голови, оргкомітету конференції, президента Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, члена-кореспондента НАН України, директора Інституту клітинної біології та генетичної інженерії, д.б.н. професора Кучука М.В. «Рослинні системи для продукції рекомбінантних білків»

 

а

 Виступ д.б.н., доцента кафедри молекулярної генетики та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів  Панчук І.І. «Молекулярні механізми відповіді на абіотичний стрес у рослин: роль пероксиду водню»

  

 

 

аа

Виступ академіка НАН України, директора Інституту харчової біотехнології і геноміки України, д.б.н. Блюма Я.Б. «Геномна інженерія: нові біотехнології в селекції рослин»

 

 

 

аа

Виступ завідуючого Відділу білкової інженерії та біоінформатики Інституту молекулярної  біології і генетики НАН України, члена-кореспондента НАН України, д.б.н., професора Корнелюк О.І. «Протеом еукаріотів: моделювання просторової структури білків і надмолекулярних комплексів»