Новини

Наукові досягнення випускників кафеди молекулярної генетики та біотехнології

Опубліковано: Язловицька Людмила Степанівна, 05.11.2018

Вітаємо  Івановича Ярослава (на фото), випускника Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ з успішним захистом кандидатської дисертації за спеціальністю 03.00.22 – молекулярна генетика на тему «Генетичне профілювання для маркер-опосередкованого добору сортів черешні (Prunus avium L.) української селекції» та його наукового керівника Волкова Романа Анатолійовича, доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри молекулярної генетики та біотехнології ЧНУ. Захист дисертації відбувся 11 жовтня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.254.01 при ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України». Бажаємо подальших творчих здобутків!

 Колектив кафедри молекулярної генетики та біотехнології