Новини

Освіта та поширення знань в Україні з питань біоетики та біобезпеки

Опубліковано: Язловицька Людмила Степанівна, 06.04.2017

30 березня 2017 року доцент кафедри молекулярної генетики та біотехнології  А.Є.Шелифіст провела 11-й Регіональний семінар «Підвищення обізнаності та освіти з біобезпеки та біозахисту в Україні»  у ракурсі предмету «Біоетика з основами біобезпеки» для студентів 4-го курсу спеціальності «Біологія» Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ.

 Семінар проводився у рамках тестування 2-го освітнього модуля британо-українського партнерського проекту «ОСВІТА ТА ПОШИРЕННЯ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ». В Україні даний проект реалізує Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАНУ разом з Українською асоціацією біобезпеки за сприяння Міністерства оборони Великобританії та Українського науково-технологічного центру. Його метою є підвищення обізнаності та освіти з біобезпеки та біозахисту в Україні, зокрема, розробка рекомендацій і навчальних модулів, а також навчального посібника з біозахисту, біобезпеки та біоетики для впровадження у вищих навчальних закладах України.

На занятті були присутні директор Інституту біології, хімії та біоресурсів проф. М.М. Марченко, старші наукові співробітники відділу імунології Інституту біохімії ім. О.В.Паладіна НАНУ Г.Л. Гергалова (секретар Української асоціації біобезпеки) та Я.С. Максимович (провідний спеціаліст асоціації), голова та члени методичної ради Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ, викладачі кафедри молекулярної генетики та біотехнології, а  також студенти 3-го курсу спеціальності "Біотехнологія та біоінженерія".

Заняття проводилося у форматі командно-орієнтованого навчання (КОН), при якому студент набуває навиків колективної роботи над проблемою в навчальному процесі. Впровадження даного методу у навчання розвиває у студентів вміння співпрацювати, розподіляти обов’язки між членами команди, спільно вирішувати поставлені завдання, брати активну участь в командному обговоренні, а також – відстоювати командне рішення перед всією аудиторією.

Проблеми, які розглядаються у навчальному курсі «Біоетика та біобезпека», потребують не тільки отримання глибоких теоретичних знань, але й розвитку світогляду та формування власної думки з багатьох питань. Проведення занять у форматі КОН дозволяє розвивати у студентів такі здібності, підвищує мотивацію до навчання, оскільки несе в собі перспективу участі у цікавих, неординарних ситуаціях, можливість висловити власну думку та відстояти особисті погляди щодо кожної конкретної ситуації.

У рамках семінару у форматі КОН з використанням матеріалів книги «Навчальний посібник з біологічного захисту: можливості командно-орієнтованого навчання»  (Т.Новосьолова, 2016 р.) зі студентами було опрацьовано один з розділів підручника «Запобігання біологічних загроз: що Ви можете зробити» (С.Уітсбі, Т.Новосьолова, Д.Вальтер, М.Дандо, 2016 р.). У процесі роботи більш детально з цими навчальними матеріалами учасників семінару ознайомили Г.Л.Гергалова та Я.С.Максимович, які зробили їх український переклад і як модератори проекта впродовж 2015-2016 рр.. проводили тренінги на предмет оволодіння слухачами навиками проведення занять у форматі КОН.

Всім учасникам семінару будуть видані Сертифікати про участь у його роботі.