Новини

Вітаємо Рошку Надію з успішним захистом дисертації!

Опубліковано: Козуб Людмила Володимирівна, 30.11.2023

23 листопада в онлайн режимі на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 76.051.035 відбувся захист дисертації аспірантки кафедри молекулярної генетики та біотехнології Рошки Надії на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія. Науковий керівник - завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології, доктор біологічних наук, професор Роман Анатолійович Волков.

 Дисертаційна робота Надії присвячена аналізу молекулярної організації, еволюції та використання 5S рДНК та генів СО1-СО2 в якості маркерних
ділянок в оцінці генетичного різноманіття представників різних груп комах (Insecta).  У роботі вперше клоновано та сиквеновано гени СО1-СО2 та повторювані ділянки 5S рДНК для різних підвидів медоносної бджоли Apis mellifera, метеликів-шкідників родини Drepanidae та плодових мушок родини
Tephritidae. Також вперше описано хромосомну локалізацію кластерів 5S рДНК у медоносних бджіл, метеликів та плодових мушок, виявлено новий тип
диспергованої організації 5S рДНК у геномах метеликів. Отримані результати можуть бути використані для молекулярної паспортизації (баркодингу) та ідентифікації комах, зокрема підвидів/порід медоносної бджоли та комах-шкідників. Частину отриманих результатів було впроваджено у селекційну роботу ГО «Спілка пасічників України» та «Асоціація виробників продуктів бджільництва «Буковинський бджоляр»».
Тематика дисертаційної роботи повністю відповідає науковій тематиці кафедри молекулярної генетики та біотехнології Чернівецького національного
університету в рамках кафедральної теми: «Структурно-функціональна організація геному та механізми адаптації у еукаріот» (2021-2025; номер державної реєстрації 0121U111109) та держбюджетної теми «Генетичний поліморфізм, розповсюдженість та адаптаційні здатності українських порід медоносної бджоли» (2020-2022; номер державної реєстрації 0120U102119).
 
 NR1
 
NR2
NR3
 
Вітаємо Надію та її наукового керівника з успішним захистом! Бажаємо невичерпного джерела ідей та натхнення для наступних наукових звершень!