Оголошення

Захист дисертації Іщенко Ольги Олегівни

Опубліковано: Діденко Наталія Олександрівна, 13.04.2021

28 квітня 2021 року о 11:00 (в онлайн режимі - https://meet.google.com/uqj-rzqw-ifw) на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 76.051.008 відбудеться захист дисертації Іщенко Ольги Олегівни "Молекулярна організація та таксономічне застосування 5S рибосомної ДНК представників триби Poeae (родина Poaceae)" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія.

 Науковий керівник:

завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології, доктор біологічних наук, професор Роман ВОЛКОВ.

 Офіційні опоненти:

- доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (рослинні біотехнології), завідувачка відділу клітинної біології і біотехнології Інституту харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України, Ємець Алла Іванівна;

- доктор біологічних наук, професор, завідувачка кафедри генетики та молекулярної біології, факультету біології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, с. н. с., член-кореспондент Національної академії аграрних наук, Чеботар Сабіна Віталіївна.