Новини

10 років кафедрі екології та біомоніторингу

Опубліковано: Зароченцева Оксана Дмитрівна, 02.01.2012

2 січня 2012 року виповнилося 10 років кафедрі екології та біомоніторингу

Сьогодні на кафедрі екології та біомоніторингу працює потужний науково-педагогічний колектив, зокрема 4 доктори наук, 12 кандидатів наук, 5 працівників допоміжного персоналу. Кафедра здійснює підготовку фахівців-екологів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» на денній та заочній формах навчання.

При кафедрі функціонує аспірантура та докторантура, здійснюється захист кандидатських та докторських дисертацій. За період існування кафедри підготовлено 2 докторів та 11 кандидатів наук. Опубліковано 30 навчальних посібників, в т. ч. 9 – з грифом МОН України, видано 4 монографії, отримано 6 патентів на винаходи, опубліковано понад 220 наукових статей, в т. ч. 35 – в міжнародних журналах, понад 60 – в українських, 120 – у збірниках наукових праць та вісниках.  

Колектив кафедри екології та біомоніторингу, 2012 р.

На фото (зліва на право): нижній ряд – Руденко С.С., Томюк Б.П., Костишин С.С. (зав. кафедрою), Ситнікова І.О., Филипчук Т.В., Баглей О.В., Москалик Г.Г., Мельник П.О.; верхній ряд – Федоряк М.М., Брушнівська Л.В., Легета У.В., Жук А.В., Зароченцева О.Д., Рожок О.М., Дзензерська О.М., Ярошинська О.Г., Морозова Т.В., Козачук Г.С.