Новини

Апробація досліджень студентів-екологів на щорічній науковій конференції

Опубліковано: Зароченцева Оксана Дмитрівна, 20.04.2018


17 квітня на кафедрі екології та біомоніторингу відбулася щорічна наукова студентська конференція. Захід розпочався із вступного слова завідувача кафедр, доктора біологічних наук, професора Світлани Степанівни Руденко. Вона ознайомила студентів із новими напрямками науково-дослідної роботи кафедри та закликала їх до активної участі у започаткованих проектах.


Були присутні викладачі кафедри та студенти-екологи денної форми навчання 1-го, 4-го та 5-го курсів. Загальна кількість студентів – 38. Заслухали сім студентів різних курсів із цікавими доповідями: Казюк Ольга (5 курс) - “Створення паливних сумішей на основі кислих гудронів та рідких продуктів піролізу”,  Вістовський Вадим (5 курс) - “EcoNet-моделі колообігу Нітрогену в заплавних екосистемах Чернівецької області”, Григорків Леся (5 курс) - “Медоносна цінність та видовий склад дикоростучих ентомофільних рослин”, Приймак Карина (4 курс) - “Структурно-функціональне різноманіття угруповання з домінуванням проса лозовидного”, Дронь Марта (5 курс) - “Грунтове “дихання” під енергетичними культурами”, Перепелюк Любов (5 курс) - “Оцінка екотоксичності пестицидів за допомогою водних ракоподібних” та Дмитрюк Василь (5 курс) - “Уміст фосфору у ґрунтах під енергетичними культурами”.

    

    

Після виступу доповідачів присутні задавали багато цікавих запитань, що стосувалися як незрозумілих термінів, так і впливу різних чинників на навколишнє середовище та людський організм. Тон цікавій дискусії задали такі студенти 1-го курсу, як Шведик Є., Пантелей Т., Дубовий В. та 5-го курсу - Дмитрюк В., Книжницький О., Мельничук Т., та Григорків Л.Присутні викладачі відмітили належний науковий рівень виконаних робіт та показаних на конференції презентацій. Студенти впевнено підтвердили свою готовність до успішного захисту курсових та дипломних робіт.

 Секретар конференції,
студентка 5 курсу Грибовська Антоніна