Новини

Доцент Морозова Т.В. виступила на «Еко Форумі - 2017»

Опубліковано: Зароченцева Оксана Дмитрівна, 10.06.2017

Доцент кафедри екології та біомоніторингу Морозова Т.В. виступила з доповіддю «Біомоніторинг як необхідна складова екологічного моніторингу» на Першому спеціалізованому міжнародному Запорізькому екологічному форумі «Еко Форум - 2017», який відбувся 30 травня – 1 червня 2017 року у м. Запоріжжя

Еко Форум – це багатогалузевий проект, що об’єднає експозиційний, дискусійний та комунікаційний майданчики. Протягом трьох днів сучасні напрацювання у сфері екології демонструвалися у рамках ековиставки, обговорювалися під час численних тематичних «круглих столів», семінарів, майстер-класів та інтерактивних акцій за участю влади, бізнесу, громадськості.

Масштабний екологічний проект став майданчиком для розвитку міжнародного природоохоронного співробітництва, представлення досвіду зарубіжних країн у сфері екологічної безпеки, інструментів підвищення якості навколишнього середовища як одного з визначальних факторів конкурентоспроможності країни. Еко Форум став поштовхом до реалізації нових екологічних проектів, створення системи кооперації та субконтрактингу між великими та малими підприємствами на засадах запровадження екопрограм, сприяв залученню інвестицій та інновацій, стимулював розвиток екологічної культури.

На «ЕкоФорумі» діяли експозиційний, дискусійний та комунікаційний майданчики

Тематичні сесії були присвячені таким питанням: 

- реформування системи управління природоохоронною діяльністю та державного природоохоронного нагляду;
- охорона повітряного басейну, технології та обладнання захисту атмосферного повітря від викидів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами;
- охорона водних ресурсів, водопостачання, водовідведення, технології та обладнання з очищення природної та стічної води;
- система контролю та моніторингу стану навколишнього природного середовища;
- переробка промислових та побутових відходів, енергетичний потенціал відходів, використання вторинної сировини;
- боротьба з карантинними рослинами;
- енергозбереження та енергоефективність.

На комунікаційній платформі "ЕкоОКО: Досвід міст та містян" були представлені пілотні проекти з екологічних питань, їх актуалізація, реалізованих громадськими організаціями або за їх ініціативою в різних містах України.