Новини

Екологічне виховання молоді у контексті енергоефективності та енергозбереження

Опубліковано: Зароченцева Оксана Дмитрівна, 24.12.2018

«Енергоефективність та енергозбереження» така тема зустрічі доцента кафедри екології та біомоніторину ЧНУ Москалик Г.Г. із студентами Чернівецького вищого комерційного училища Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету, яка відбулася у теплому затишному приміщенні юнацької бібліотеки міста.

 

Актуальність теми безперечна. Наразі Україна займає місце аутсайдера за показниками енергоефективності серед країн Європи і належить до енергодефіцитних країн. Втрати енергії відбуваються через застарілі технології тепло- та енергопостачання кінцевим споживачам.

Москалик Г.Г. відмітила, що енергоефективність – це напрям діяльності, який сприяє підвищенню енергетичної безпеки країни, підвищенню конкурентоспроможності продукції, перш за все в промисловості, а також зниженню викидів парникових газів.

 

Особливу зацікавленість серед студентів викликала інформація щодо використання біомаси у якості джерела енергії. Відомо, що біомаса як паливо впевнено посідає четверте місце у світі за обсягами виробництва енергії. Її частка у загальному постачанні первинної енергії сягає 10%. Перспективним видом біомаси для України є солома.

У якості висновка студенти спробували здійснити аналіз сильних сторін, слабких сторін, можливостей розвитку та загроз (SWOT-аналіз) використання агровідходів у якості джерела енергії.