Новини

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЇ

Опубліковано: Зароченцева Оксана Дмитрівна, 07.03.2020

 

«Інформаційні технології в екології» – під такою назвою 28 лютого 2020 року на кафедрі екології та біомоніторингу Інституту біології, хімії та біоресурсів відбувся еколого-просвітницький захід для старшокласників шкіл м. Чернівці. Учні дізналися про використання баз екологічних даних, геоінформаційних систем, інтерактивних інформаційних ресурсів державних природоохоронних структур у сучасній системі екологічного моніторингу, при оцінці антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище та в природоохоронній діяльності. 

 

Студенти старших курсів кафедри продемонстрували знання і навички роботи у віртуальних лабораторіях і симуляторах екологічних систем, явищ і процесів, які використовуються викладачами при формуванні професійних компетентностей майбутніх фахівців-екологів. Школярі мали змогу ознайомитись із спеціалізованими програмними засобами та методами їх використання магістрантами кафедри при виконанні кваліфікаційних робіт. Використання інформаційних технологій у навчальному процесі стало можливим завдяки участі викладачів кафедри у міжнародному проекті: Екологічна освіта для Білорусі, Росії та України (EcoBRU 543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES). 

 

Старшокласники усвідомили, що екологізація та інформатизація є невід’ємними складовими оновлення суспільства, які відображають і формують його свідомість, нове мислення.