Новини

Моніторинг ОПП для студентів другого (магістерського) освітнього рівня кафедри екології та біомоніторингу

Опубліковано: Зароченцева Оксана Дмитрівна, 05.02.2023

1 лютого 2023 року на кафедрі екології та біомоніторингу відбулося обговорення діючої ОПП "Екологія" та Проєкту ОПП "Екологія і агроекопослуги" зі стейкхолдерами різних секторів: роботодавцями, науковою спільнотою, представниками влади, студентами кафедри. З огляду на складну ситуацію в енергосистемі країни, зустріч провели у змішаному режимі.

 

 

Мета – сформувати висококваліфікованого, конкурентноспроможного фахівця–еколога затребуваного на ринку праці. Науковці, викладачі висловили побажання долучити до обов’язкових компонентів ті, які б відображали унікальність ОПП, акцентували на необхідності вивчення екологічних проблем регіону і підтримали ОПП «Екологія». Роботодавці окреслили обов’язки екологів і менеджерів з питань сталого розвитку на відповідних підприємствах і установах, а також звернули увагу на необхідність збільшення годин на практичну підготовку, проведення практик на базі відповідних підприємств, необхідність формування професіоналів, які здатні працювати з документами, комунікувати з громадами, вміти працювати в команді, бути спроможним навчатися.

 

Важливу думку висловили здобувачі вищої освіти, що навчаються за ОПП «Екологія». Вони переконані, що підготовку магістрів екологів варто спрямувати у трьох напрямках: відновлення екосистемних послуг (особливо після війни); екологізація агросфери, що затребувано на ринку праці вітчизняному та закордонному; розвиток екологічної освіти, мислення, культури, адже багато випускників працює з дітьми, у НГО тощо.