Новини

Науковий семінар з проблем реалізації екосистемних послуг

Опубліковано: Зароченцева Оксана Дмитрівна, 10.06.2023

 

06 червня на кафедрі екології та біомоніторингу відбувся науковий семінар за результатами дисертаційного дослідження "Екологічні та соціальні рушії реалізації екосистемних послуг на градієнті ландшафтних умов" докторантки Аліни ЖУК. Доповідь висвітлила сучасний стан концепції екосистемних послуг, її місце в міждисциплінарній співпраці, а також містила результати ситуаційного аналізу реалізації окремих груп послуг в умовах гірських, передгірських і рівнинних ландшафтів Чернівецької області. Доповідачка акцентувала увагу на окремих аспектах застосування ландшафтного підходу до організації й оптимізації багатоцільового природокористування.

 


У обговоренні теми семінару взяли участь співробітники та аспіранти кафедри. Слушні зауваження надали науковий консультант, завідувачка кафедри, професор Марія ФЕДОРЯК, доценти Галина МОСКАЛИК та Ірина СИТНІКОВА, асистент Тетяна ФИЛИПЧУК, старший науковий співробітник Ярослав ШПАК. У своїх відгуках учасники семінару відмітили високий науковий рівень виконаного дослідження.