Новини

Студенти-екологи взяли активну участь у щорічній студентській конференції

Опубліковано: Зароченцева Оксана Дмитрівна, 26.04.2017

25 квітня на кафедрі екології та біомоніторингу відбулася щорічна наукова студентська конференція. Захід зібрав у дружньому кафедральному колі студентів 3-5 курсів денної та заочної форми навчання, небайдужих до стану довкілля та налаштованих на пошук ефективних методів вирішення нагальних екологічних проблем.

Відкрила конференцію завідувач кафедри , доктор біологічних наук, професор Світлана Степанівна Руденко, ознайомивши студентів із новими напрямками науково-дослідної роботи кафедри і закликавши їх до активної участі у започаткованих проектах.

Результати своїх досліджень представили Федорченко Карина (3 курс), Мельничук Таміла (4 курс), Казюк Ольга (4 курс). Гнидка Валентина (5 курс), Приступа Юрій (5 курс). Виступи студентів були цікавими і різнобічними. Доповідачі підняли такі актуальні для нашого регіону проблеми, як токсичність широко вживаних в садівництві пестицидів, екологічні аспекти вирощування енергетичних культур, ефективність очищення стічних вод, трансформація автохтонного трав’яного покриву лісових екосистем тощо. За кожною доповіддю стоїть щонайменше рік напруженої кропіткої роботи в бібліотеці, лабораторії, в польових умовах.

Присутні на заході викладачі відмітили належний науковий рівень виконаних робіт та представлених на конференції презентацій. Студенти підтвердили свою готовність до успішного захисту курсових та дипломних проектів.

Виступи студентів засвідчили, що екологічні проблеми Буковини не залишають молодь байдужою. Конференція успішно завершилась, але справа збереження довкілля залишається актуальною і кожен матиме змогу долучитися до спільної роботи, керуючись головним гаслом еколога: «Мисли глобально – дій локально!».