Новини

Студентська науково-практична конференція: кафедра екології та біомоніторингу

Опубліковано: Зароченцева Оксана Дмитрівна, 19.05.2015

У четвер 14 травня 2015 року на кафедрі екології та біомоніторингу відбулася щорічна Студентська науково-практична конференція. Студентами 3-5 курсів кафедри було представлено 14 доповідей.

1. Модель біогеохімічного циклу Нітрогену у вільховій заплаві р. Прут (Студ. 5 курсу Банас Ольга; Наук. керівник – проф. Костишин С.С.)

2. Трофічні зв’язки павуків, що населяють під’їзди житлових будинків Садгірського ландшафтного району Чернівців (Студ. 4 курсу Бойчук Ігор; Наук. керівник – проф. Федоряк М.М.)

3. Балансові коефіцієнти Фосфору водозбірно-басейнової екосистеми р. Дністер (Студ. 5 курсу Білокопита Марина; Наук. керівник – доц. Морозова Т.В.)

4. Павуки-герпетобіонти садів з різним ступенем пестицидного навантаження Чернівецької області (Студ. 4 курсу Білусяк Руслана, Студ. 5 курсу Турун Тетяна; Наук. керівник – проф. Федоряк М.М.)

5. Морфологічна реакція Tilia cordata Mill. в умовах урбанізованого середовища (Студ. 4 курсу Буртова Юлія; Наук. керівник – доц. Москалик Г.Г.)

6. Аналіз якості та безпечності фруктових соків (Студ. 5 курсу Васильківська Надія; Наук. керівники: доц. Москалик Г.Г.)

7. Методика для дослідження потоків NOх та СО2 в екосистемах (Студ. 3 курсу Жакут Георгій, Том’юк Андрій; Наук. керівник – проф. Руденко С.С.)

8. Вміст неорганічного Карбону у воді басейнової екосистеми р. Дністер (Студ. 5 курсу Ковбасюк Анна; Наук. керівник – доц. Морозова Т.В.)

9. Бібліографічний аналіз сучасних напрямів екологічних досліджень в Україні (Студ. 3 курсу Марчук Валентина; Наук. керівник – доц. Москалик Г.Г., доц. Кондратьєва І.В)

10. Напрями екологічно безпечного використання низькокалорійного вугілля та відходів вуглезбагачення (Студ. 5 курсу Мошак Сергій; Наук. керівник – доц. Борук С.Д.)

11. Технологія раціональної і екологічно безпечної переробки вторинних енергоресурсів різного походження (Студ. 4 курсу Олександр Приймак; Наук. керівник – доц. Борук С.Д.)

12. Мережевий околишній аналіз CNP-потоків у робінієвій заплаві (Студ. 5 курсу Скрипник Мар’яна; Наук. керівник – проф. Руденко С.С.)

13. Мезофауна поверхні ґрунту садів з різним ступенем пестицидного навантаження Чернівецької області (Студ. 5 курсу Турун Тетяна, Студ. 4 курсу Білусяк Руслана; Наук. керівник – проф. Федоряк М.М.)

14. Вміст сполук нітрогену у водозбірно-басейновій екосистемі р. Дністер (Студ. 5 курсу Хреник Леся; Наук. керівник – доц. Морозова Т.В.)