Новини

Тренінг для представників громадськості про її права, обов’язки та можливості

Опубліковано: Зароченцева Оксана Дмитрівна, 21.05.2018

15-16 травня 2018 року у м. Львів відбувся спеціальний тренінг для представників громадськості про її права, обов’язки та можливості взяти участь у процесі прийняття рішень відповідно до нової європейської моделі екологічної оцінки в Україні. Нова процедура була введена 18 грудня 2017 року законом«Про оцінку впливу на довкілля», прийнятим на виконання Угоди про асоціацію. Відтепер державний орган влади має оцінювати вплив його рішення на довкілля з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. 

 

Експерти пояснили, що процедура ОВД складається з декількох етапів: підготовки звіту з ОВД, проведення громадського обговорення, аналізу уповноваженим органом звіту з ОВД та результатів громадського обговорення, надання уповноваженим органом висновку з ОВД на основі проведеного аналізу та врахування даного висновку у ході видачі відповідного рішення про погодження планової діяльності. У ході цих етапів громадськості забезпечується доступ до повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля, оголошення про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля, інформації про висновок з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої діяльності. 

Експерти розповіли, що громадськість має право подавати коментарі у двох випадках під процедури ОВД. Перший раз – після опублікування повідомлення про плановану діяльність. Так, громадськість має право коментувати саму плановану діяльність, а також висловлювати свої зауваження і пропозиції щодо змісту та рівня деталізації майбутнього звіту із оцінки впливу. Другий та основний випадок – це громадське обговорення на стадії готового звіту із оцінки впливу на довкілля протягом якого громадськість має право подавати письмові коментарі, а також брати участь у громадських слуханнях. Ці дві форми громадського обговорення є обов’язковими в процедурах ОВД. 

У роботі семінару-тренінгу взяла участь доцент Тетяна Морозова.