Новини

Участь доц. Морозової Т.В. у тренінгу провденому Міжнародною благодійною організацією «Екологія-Право-Людина»

Опубліковано: Зароченцева Оксана Дмитрівна, 21.03.2019

Днями у Львові Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ) провела тренінг для представників громадськості та органів місцевого самоврядування про процедуру стратегічної екологічної оцінки. Вона була введена 12 жовтня 2018 року Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» на виконання Угоди про асоціацію із ЄС та Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції ЕСПО. Участь у тренінгу взяла доцент кафедри екології та біомоніторингу Тетяна Морозова. 

 

«Перед прийняттям документів державного планування, до яких можуть належати містобудівна документація, стратегії, плани органів влади, їхні проекти мають пройти стратегічну екологічну оцінку. У ході СЕО оцінюються наслідки виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Тобто СЕО дозволяє попередити заподіяння шкоди довкіллю та сприяє сталому розвитку держави», –«Участь громадськості у процедурі стратегічної екологічної оцінки обов’язкова. Її завдання – покращити якість стратегій, планів і програм на державному, регіональному та місцевому рівнях». 

У ході заходу експерти розповіли про сферу застосування СЕО, етапи цієї процедури, її учасників та їхню роль на кожному з етапів. Так, процедура СЕО включає: 

• визначення обсягу СЕО (обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку та ін.);
• складання звіту про СЕО;
• проведення громадського обговорення та консультацій;
• врахування звіту про СЕО, результатів громадського обговорення та консультацій під час прийняття документа державного планування;
• інформування про його прийняття та моніторинг наслідків виконання. Участь у процедурі СЕО беруть замовник (орган влади, який є відповідальним за розроблення документів державного планування), громадськість, органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади. 

Крім того, у разі проведення транскордонних консультацій, участь у СЕО беруть також органи влади і громадськість іноземних держав. Теоретичні блоки тренінгу доповнювалися завданнями, які допомогли застосувати отримані знання на практиці, учасники, практикуючись на гіпотетичних проектах документів державного планування (ДДП), взяли участь у визначенні сфери стратегічної екологічної оцінки, у виборі альтернативних рішень та побачили важливість розгляду наслідків для довкілля при підготовці ДДП.