Новини

Участь кафедри екології та біомоніторингу у реалізації Національного плану управління відходами до 2030 року

Опубліковано: Зароченцева Оксана Дмитрівна, 09.07.2019

На сьогодні для значної кількості урбанізованих територій проблема відходів є не менш гострою, ніж забезпечення населення питною водою чи чистим повітрям. Тому, увага до поводження з відходами щорічно зростає. На даний час в Україні для розв’язання вказаної проблеми переважно використовують технологію захоронення відходів на полігонах. Основним недоліком використання останніх є їх значний негативний вплив на довкілля – атмосферне повітря, ґрунти та підземні води, а також необхідність вилучення на тривалий час з господарського обігу великих земельних ділянок. Крім того, варто зауважити, що ставлення громадськості до поводження з відходами, зокрема твердими побутовими відходами (ТПВ), стає одним із чинників, котрий перешкоджає успішному впровадженню нових прогресивних технологій їх переробки. 

  

У квітні 2019 р. Мінприроди затвердило Методичні рекомендації з розроблення регіональних планів управління відходами, сформульовані у відповідності до розпорядження Кабміну від 2017 року щодо Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року. Саме практичні шляхи до впровадження цих положень в дію були на меті проведення першої зустрічі робочої групи при Чернівецькій ОДА. Засідання відбулося 05 липня 2019 року в приміщені облдержадміністрації. До складу робочої групи увійшли керівники і представники структурних підрозділів облдержадміністрації, та різних суспільних груп області, зокрема освіти, науки, підприємництва та ін. Від кафедри екології та біомоніторингу Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ були присутні завідувач кафедри д.б.н., професор Федоряк М.М. та к.б.н., доцент Легета У.В.

 

Науковці кафедри представили своє бачення комплексного підходу до реалізації певних напрямів Методичних рекомендацій, що викладено у пілотному проекті, а також частково вже апробовано доцентом Легетою У.В. на практиці. Таким чином, розпочато реалізацію Національної стратегії управління відходами, зокрема у Чернівецькій області. До даної роботи пропонується залучати фахівців, практиків та небайдужих до вирішення проблем управління відходами в Україні.