Новини

Вітаємо студентів-екологів з успішним захистом дипломних робіт ОР Бакалавр

Опубліковано: Зароченцева Оксана Дмитрівна, 27.06.2020

25 та 26 червня 2020 р. проходив захист випускних кваліфікаційних робіт ОР Бакалавр студентів 4 курсу спеціальності 101 Екологія.  Кількома днями раніше, 22 та 23 червня, студенти здавали комплексний державний іспит.

Склад екзаменаційної комісії згідно з Наказом №129 від 08.05.2020 р.

Голова комісії:
Білоконь Микола Васильович начальник управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації.

Члени комісії:
1. Федоряк М.М. - д-р біол. наук, проф., зав. кафедри екології та біомоніторингу.
2. Москалик Г.Г. - канд. біол. наук, доц. кафедри екології та біомоніторингу.
3. Казімір О.В. - лаборант кафедри екології та біомоніторингу - секретар ЕК.

Екзаменаційна комісія на чолі із начальником управління екології та природних ресурсів Чернівецької ОДА Миколою Васильовичем Білоконем відзначила високий рівеннь підготовки студентів, гарне володіння тематикою, обгрунтовані та влучні відповіді на запитання. Також Микола Васильович сказав про рівень технічного забезпечення та організації кафедрою дистанційного захисту, який проводився у такому форматі вперше.

 

ТЕМИ БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ

Арушанян Ю.С.Визначення перспектив і стратегії розвитку бджільництва на градієнті ландшафтних умов Чернівецької області (науковий керівник –к.б.н., доцент Москалик Галина Георгіївна

Балагур О.С.Оцінка екологічного стану водних екосистем за допомогою макрофітів (науковий керівник –к.б.н. доцент Ситнікова Ірина Олександрівна)

Бута М.Г.Використання ресурсних послуг бджоли медоносної та їх монетарне вираження за даними анкетування бджолярів після зимівлі 2017-2018 рр. в Україні (науковий керівник – д.б.н., професор Федоряк Марія Михайлівна)

Ващук О.М.Забезпеченість Сторожинецького району придорожніми насадженнями (науковий керівник – к.б.н., асистент Жук Аліна Володимирівна)

Вістовський В.В.Гарбологічні дослідження самоорганізації населення щодо поводження з побутовими відходами населення (науковий керівник – к.б.н. доцент Легета Уляна Володимирівна)

Голик К.Ю.Вивчення ролі запилення у формуванні продуктивності гібридів соняшнику в умовах Західного Лісостепу України (науковий керівник – к.б.н., доцент Ситнікова Ірина Олександрівна)

Голуб А.В.Cydalima perspectalis (Walker, 1859) – нова інвазія в Чернівцях (науковий керівник – к.б.н., доцент Москалик Галина Георгіївна)

Грицак М.М.Динаміка стану довкілля Чернівецької області (науковий керівник – к.б.н., асистент Жук Аліна Володимирівна)

Дерев’янко С.Я.Фенологічні аспекти розвитку Prunus avium L. в умовах лісостепу України (науковий керівник – к.б.н., асистент Филипчук Тетяна Василівна)

Зборик О.О.Визначення якості меду за вмістом проліну з пасік Чернівецької області (науковий керівник – к.б.н., доцент Ситнікова Ірина Олександрівна)

Кочерган І.С.Феноритміка цвітіння деяких медоносних рослин (науковий керівник – к.б.н., асистент Филипчук Тетяна Василівна)

Ломага І.В.Показники якості бджолиного обніжжя (науковий керівник –к.б.н., асистент Жук Аліна Володимирівна)

Марчук В.В.Біоіндикація ґрунтів міського сміттєзвалища за допомогою крес-салату (Lepedium sativum L.) (науковий керівник –к.б.н., асистент Баглей Оксана Василівна)

Німіжан А.О. Вплив вирощування енергетичних культурMiscanthus× giganteusJ. M. Greef, DeuterexHodk., RenvoizeiPanicumvirgatumL.на аранеокомплекси (Arachnida: Araneae) (науковий керівник –д.б.н., професор Федоряк Марія Михайлівна)

Олексюк В.Я. Насіннєва продуктивність гібридів HelianthusannusL. за умов ізоляції від бджолозапилення (науковий керівник – к.б.н., асистент Филипчук Тетяна Василівна)

Проскурняк Д.І. Екологічний сервіс екосистем (на прикладі ДП «Берегометське ЛМГ») (науковий керівник – к.б.н., асистент  Баглей Оксана Василівна)

Родіна Є.Р. Система екологічних взаємозв'язків між компонентами в межах агроландшафту (науковий керівник – к.б.н., асистент Жук Аліна Володимирівна)

Сможаник В.В.Способи переробки органічних побутових відходів у домашніх умовах (науковий керівник – к.б.н. доцент Легета Уляна Володимирівна)

Софроній Е.Р.Соціоекологічні дослідження в межах проекту щодо поводження з побутовими відходами населення м. Чернівці (науковий керівник – к.б.н. доцент Легета Уляна Володимирівна)

Шандро Я.Д. Продутивність гібридів HelianthusannusL. за умов ізоляції від комахозапилення (науковий керівник – к.б.н., асистент Филипчук Тетяна Василівна)

Шотропа Ю.Г.Оцінка якості меду за органолептичними показниками з пасік Чернівецької області (науковий керівник – к.б.н., доцент Ситнікова Ірина Олександрівна)

Юрнюк Б.Б.Фенокліматична періодизація температурного режиму (науковий керівник – к.б.н., асистент Зароченцева Оксана Дмитрівна)